HELSENORGE

Avrusning døgn - seksjon

Vi tilbyr døgnbasert avrusning fra ulike typer av rusmidler, så som alkohol, legemidler og illegale rusmidler. Tilbudet omfatter  abstinensbehandling, støtte og motivasjon i endringsprosesser, kontaktetablering og videreformidling i primærhelsetjenesten og til annen spesialisthelsetjeneste. Seksjonen har lege og psykolog, og vil følge opp fysiske tilleggsproblemer under oppholdet.

Seksjon for avrusning har 10 sengeplasser for døgnbasert avrusning, samt tre plasser for øyeblikkelig hjelp. 
Det vil være individuelle forskjeller i behandlingstid, men i gjennomsnitt er behandlingstiden 10 dager.

Behandlingstilbudet vårt er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Seksjonen tar i mot pasienter som er henvist til tvungent tilbakehold, i henhold til Helse- og omsorgstjenestelovens § 10-2.  Vi avruser også pasienter på § 10-3 og § 10-4 i samme lov.

Fant du det du lette etter?