Skolestua

Når du er pasient ved barnavdelingen - Seksjon for barne- og ungdomsmedisin - eller i andre avdelinger på sykehuset, har du rett til å få et skoletilbud. Du kan  komme til Skolestua, eller lærer kan komme til rommet ditt.

Det er fint om du tar med skolebøker og ukeplan. 

Tilbudet gjelder elever i grunnskole og videregående skole, samt førskolebarn med spesielle behov som kommer inn under opplæringsloven § 5-7.

Les mer om Skolestua

Skolestua

Om skolestua og hverdagen her

Skolens lokaler ligger inne på barneavdelingen i 5 etasje i hovedbygningen på sykehusområdet i Skien. Der disponerer vi to skolerom.

Undervisningssituasjonen på Skolestua

Lærerne som jobber på skolen, underviser elever fra barneavdelingen og andre avdelinger på sykehuset.

Elevene er i hovedsak i alderen 6 til 20 år.

Du kan komme til Skolestua, eller en lærer kan komme til rommet ditt. Det er fint om du kan ta med skolebøker og ukeplan.

Med utgangspunkt i hjemmeskolens planer og opplegg, får elevene tilbud om undervisning ut ifra dagsform og behandlingsopplegg.

Selv i en vanskelig periode i livet, er det viktig å " ta vare på det friske ". Det gjør skolen ved å vektlegge mestring og faglig utvikling i håp om å skape økt selvtillit og samhandling hos den enkelte elev.
Trygghet og trivsel er sentralt her.
 

Skoledagen er delt i to økter

 Første økt kl. 09.00 til 11.00 og andre økt kl. 12.00 til 14.00.
På fredager avsluttes undervisningen kl.11.
Elevene har 1 times pause mellom øktene. Da går de tilbake til sine respektive avdelinger.

Andre aktiviteter i regi av skolestua 

I tillegg til vanlige skolefag har vi:

  • baking/matlaging
  • ulike formingsaktiviteter
  • turer på sykehusområdet

Årshjul ved Skolestua

I løpet av året har vi faste aktiviteter som vi gjør på Skolestua. Disse faller på ulike årstider. Er du innlagt i den perioden vil du få være med på dette. 

Karneval

I løpet av februar har vi karneval.

Påskeverksted

Før påske har vi påskeverksted. Her lager vi påsketing sammen med barna.

Vi gipser påskeegg fra start til ferdige egg.

17.mai feiring

Nærmeste ukedag før 17.mai får vi lov til å være med barna i personalbarnehagen å gå i 17.mai tog. Vi går da en runde rundt sykehuset. Dette kan de barna som er innlagt hos oss få være med på hvis de orker og har lyst til det.

Juleverksted

Før jul har vi juleverksted. Det foregår i hele desember fordelt på ulike dager. På juleverkstedet lager vi julepynt og julegaver. Vi gjør også andre aktiviteter som bake lussekatter, pepperkaker, støpe lys, ha musikkstund og annet som hører med i desember.

Musikkstund før jul

Før jul har vi musikkstund på Skolestua der vi samler store og små og synger julesanger.

Luciadagen

Før Luciadagen baker vi lussekatter.

Lussekatter og saft på Luciadagen.

På Lucia dagen den 13 desember får vi besøk av barn fra personalbarnehagen. Vi går i Luciatog rundt på sykehuset sammen med dem. Når vi kommer opp igjen på Skolestua koser vi oss med lussekatter og saft. De barna som er innlagt og vil/ kan gå toget bli med på det. Utstyr kan de låne av oss.

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Skolestua holder til i 5.etg. i hovedbygningen på sykehusområdet i Skien, benytt hovedinngang.

Henvend deg i resepsjonen, hovedinngang, dersom du trenger hjelp til å finne fram.

Telefon
Skolestua: 35 00 49 18
Postadresse
Sykehusundervisning barn/ungdom
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien
Bygg 56 i Skien, hovedinngangen
Besøksadresse
Ulefossveien 55(Kart)
3710 Skien
Telefon
Sentralbord: 35 00 35 00

Buss til sykehuset i Skien

Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Ulefossvegen, midt mellom somatisk og psykiatrisk side ved sykehuset i Skien.

Telemarkekspressen mellom Seljord og Vestfold (Telemark Bilruter) stopper på to forskjellige holdeplasser inne på somatisk område i Skien.

Rjukanekspressen (Tinn Billag) stopper ved hovedekspedisjonen i Skien.

Pasientreiser og Helseekspressen

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Se informasjon på www.helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser om rettigheter og hvordan søke om dekning av reiseutgifter, eventuelt få rekvirert transport dersom du har krav på dette. 

Ring 915 05 515 for informasjon og veiledning.

Kontaktinformasjon til Pasientreisekontoret for Telemark og Vestfold på www.sthf.no/pasientreisekontoret

I Telemark er det helseekspresser som trafikkerer strekningene Skien - Oslo.

Se Helseekspressens rutetider på www.helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/planlegg-pasientreisen-din/helseekspressen

Les mer om pasientreiser og Helseekspressen på www.sthf.no/praktisk-informasjon/pasientreiser

Praktisk informasjon

- Kafé og kiosk i Skien - åpningstider

I Skien er det kafé og kiosk i vestibylen, inngang via hovedekspedisjonen.

Åpningstid

Mandag – fredag kl.08.00 – 19.00
Lørdag og søndag: kl. 10.00 - 19.00

- Kantine i bygg 54 i Skien - åpningstider

Kantinen i  bygg 54 i Skien er stengt for besøkende, kun åpen for ansatte.

 

- Områdekart Skien - sør for Ulefossvegen

​Kartutsnittet er hentet fra google maps og påført byggnummer. Se også kart på google maps.

Områdekart for sykehusområdet i Skien, sør for Ulefossvegen

- Parkering i Skien og Porsgrunn

Alle besøkende oppfordres til å lese skiltingen for parkering nøye.

Skien og Porsgrunn

Det er Aimo Park som driver parkeringsordningen i Skien, i Porsgrunn er det Park nordic. 

Priser og betaling

  • kr 7 per påbegynt halvtime
  • kr 75 per døgn, maksimalt 300 kroner for parkering inntil 14 dager

Ved bruk av kort betaler du kun for tiden du har stått parkert, dersom kortet settes inn i automaten igjen før du drar fra parkeringen.

Det er også mulig å benytte en app på mobil.

Når må du betale for parkering?

Du må betale parkeringsavgift på hverdager, mandag til fredag, hele døgnet. Det er gratis parkering i helgene, fra fredag kl. 24.00 til søndag kl. 24.00. Det er også gratis parkering på helligdager og offentlige høytidsdager.

Husk registreringsnummer på bilen din

Når du blir bedt om det må du registrere bilens registreringsnummer i betalingsautomaten.

Har du oppgitt registreringsnummer i automaten får du ikke billett. Da blir kontroll utført mot registreringsnummeret.

El-bil

Det er ladeplasser for el-bil på parkeringsplassen ved Tannklinikken i Skien. Ladestasjonene er eid og drevet av det eksterne firmaet Fortum.

MC

MC må benytte samme parkeringstilbud som for bil.

Blodgivere

Det er gratis parkering for blodgivere på reserverte plasser. Du må registrere bilnummeret når du kommer til blodbanken for å få gratis parkering. 

Bevegelseshemmede

Bevegelseshemmede parkerer gratis, med parkeringskort fra kommunen.
Da er det ikke nødvendig å registrere bilnummeret.

- Parkeringsområdet i Skien

​På sykehusområdet i Skien er det flere parkeringsområder.

Se oversikt over områdene på www.sthf.no/praktisk-informasjon/parkeringsomrader-i-skien

- Tilgang til internett - wifi

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Apotek - Sykehusapoteket i Skien

​Sykehusapoteket i Skien holder til i underetg. i bygg 54.

Det er egne parkeringsplasser på utsiden.

Se nettsiden til sykehusapotekene: www.sykehusapotekene.no/steder/skien

Betaling av egenandel

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

  • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
  • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
  • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
  • yrkesskade
  • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Blomster og parfyme

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Guidetjeneste i Skien og Porsgunn

Guidene kan hjelpe deg med å finne fram i Skien og Porsgrunn.

Sykehuset har inngått en avtale om guidetjeneste med Telemark Røde Kors.

Guidene holder til i vestibylen ved hovedekspedisjonen alle hverdager fra kl. 09.00 til kl. 14.00.

Du kan henvende deg til guidene for å få hjelp til å finne fram i sykehuset slik at du kommer dit du skal. 

Guidene kan ha mye å gjøre, og de vil derfor ikke alltid være på plass.

Pasienter som har behov for ledsagere, kan ikke benytte guidene som erstatning for disse.

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Sykehusprest

​Dersom du skulle trenge en samtalepartner mens du er innlagt på sykehuset kan sykehuspresten, som har taushetsplikt, være en mulighet.

Les mer om sykehusprest på www.sthf.no/praktisk-informasjon/sykehusprest

Fant du det du lette etter?