HELSENORGE

Kvalitetsavdelingen

Kvalitetsavdelingens oppdrag er å være en pådriver innen kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid ved Sykehuset Telemark. Seksjon for smittevern og simuleringssenteret er tilknyttet avdelingen.

Fant du det du lette etter?