HELSENORGE

Smittevern

Seksjon for smittevern er rådgivende innenfor smittevern ved Sykehuset Telemark.

Vårt hovedmål er å forebygge og begrense forekomst av sykehusinfeksjoner ved sykehuset. Dette bidrar til et trygt sykehusopphold for pasienter og et sikkert arbeidsmiljø for sykehusets ansatte.

Vi samarbeider med bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten fokuserer på smittevern for personalet og Seksjon for smittevern har fokus på smittevern for pasientene.

Smittevernoverlege er Marjut Sarjomaa.

Våre to hygienesykepleiere er Kristin Broch Dahl og Henriette Berg-Hansen.

Fant du det du lette etter?