Blæretømming med kateter hos barn

Ren intermitterende kateterisering (RIK) er blæretømming med et tynt plastrør som vi kaller kateter. Det er ikke alle barn som klarer å tømme urinblæren selv. De må da tømme blæren med hjelp av kateter.