HELSENORGE

Brystsmerter

Brystsmerter kan oppstå ved en rekke tilstander. For noen av disse tilstandene er det viktig at du kommer tidlig til behandling. Ved akutte, sterke og vedvarende brystsmerter bør du derfor ringe 113 (AMK).

Ved behov for utblokking blir pasienter fra Telemark sendt til Sørlandet sykehus, Arendal. Oppfølging etter operasjon foregår ved Sykehuset Telemark.