HELSENORGE

Cellegiftinjeksjon i spinalvæsken, barn

Ved leukemi og noen lymfekreftformer kan det forekomme at kreftcellene også sprer seg til spinalvæsken (væsken som finnes i hjernehulrommene og i ryggmargskanalen rundt ryggmargen). Dette kan skje ved diagnosetidspunktet og/eller senere ved tilbakefall.