EKG - langtidsregistrering

Den vanligste årsaken for langtids EKG-registrering er å kunne påvise hjerterytmeforstyrrelser. Vi bruker både 24 timers, 48 timers eller 72 timers registrering.