Helsenorge

Fjerning av deler av mandel, barn - tonsillotomi

Delvis fjerning av mandlene blir utført for å bedre plassforhold for pasienter som sliter med munnpust, svelgvansker, spisevansker, pustebesvær eller snorking om natten - som følge av store mandler.