Gipsbehandling

Ortopedi - seksjon

Innledning

Henvisning og vurdering

1. Før

2. Under

3. Etter

Vær oppmerksom

Kontakt

Oppmøte
Hvor du skal møte opp er avhengig av hvilket behandlingsforløp du er inne i.

Ortopedi - seksjon

Postadresse
Seksjon ortopedi
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien