Behandling

Helse og arbeid

Tilbudet er rettet mot personer med psykiske plager, rygg- og nakkeplager og gravide med bekkenplager. Kurs og samtaler med helsepersonell har som mål å bidra til bedret livskvalitet og fungering i hverdagen, gjennom en kortvarig, kunnskapsbasert tilnærming.

Tilbudet er for personer med rygg- og nakkeplager, og psykiske plager, som har arbeid som målsetning.

Forløpet starter med en samtale innen to uker etter henvisningstidspunktet, hvor du orienteres om tilbudet og får delta i planleggingen av forløpet. Alle pasienter deltar på to dagers undervisning, hvor hensikten er å få økt innsikt i helseplager som rygg- og nakkeplager, angst og depresjon. Innholdet i undervisningen danner grunnlag for det videre individuelle forløpet.

Du kan etter behov velge samtale med psykolog og/eller fysioterapeut. Personer med rygg- og nakkeplager og gravide med bekkenplager tilbys en undersøkelse av fysioterapeut som første kontakt.

Videre tilbys et fem dagers veiledningsbasert mestringskurs i gruppe, hvor refleksjon og kartlegging er virkemidler. I etterkant av dette tilbys samtale med veileder/coach.

Henvisning og vurdering

Fastlegen din henviser deg til poliklinikken.

Hvilke pasienter skal til oss

 • Målsetting om å opprettholde eller gjenoppta arbeid eller utdanning
 • Uspesifikke muskel/skjelettplager
 • Vanlige psykiske plager
 • Et blandet symptombilde med både muskel/skjelettplager og psykiske plager

Henvisningen bør inneholde

 • Aktuell sykehistorie og problemstilling
 • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold og historikk, eventuell stønadsstatus
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer, diagnoser og eventuell tidligere behandling
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt
 • Mål for vurdering og behandling, herunder pasientens mål og motivasjon

I tillegg, der det er aktuelt

 • Sivil status, omsorgsoppgaver, familiær og sosial fungering
 • Tidligere eller pågående rusadferd
 • Tilknytning til arbeid eller utdanning
 • Behov for tolk og hvilket språk

Eksklusjonskriterier

 • Alvorlig psykisk lidelse
 • Suicidalitet
 • Rus som primærtilstand
 • Ikke medisinsk avklart
 • Lang avstand til arbeid eller utdanning
 • Behov for arbeidsevnevurdering

Før

Du får et innkallingsbrev med dato for kartleggingssamtale og datoer for todagers undervisning om helseplager. I forbindelse med innkalling vil du også motta digitale kartleggingsskjema som må fylles ut før første samtale på poliklinikken. 

Under

Pasientforløp:

 1. Kartleggingssamtale hvor du også får informasjon om forløpet, og en forventningsavklaring. Sammen utarbeider vi en plan for forløpet. 
 2. Todagers kurs med gruppeundervisning om helseplager. Temaet for undervisningen er vanlige helseplager, som innbefatter stress, muskel-/skjelettplager, angst og depresjon, samt betydningen arbeid har for helsen. Hensikten er at du skal få økt innsikt i din situasjon og valgmuligheter på veien videre. Målet er økt mestring, arbeidsdeltagelse og bedret livskvalitet. Kurset ledes av fysioterapeut og psykolog.
 3. Om ønskelig kan du delta på mestringsorienterte gruppetilbud, i form av veiledningsgrupper og/eller bevegelsesgrupper med fysioterapeut. Vi tilbyr gruppeveiledning med fokus på forhold som verdier, ressurser og muligheter.  Målet er å bidra til refleksjon og økt bevissthet omkring egen livssituasjon. Bevegelsesgrupper arbeider med teknikker som kan bidra til økt kroppsbevissthet, avspenning og stressreduksjon.
 4. Individuelle samtaler med psykolog, fysioterapeut og IA-veileder fra NAV, etter behov:
  • Individuelle samtaler med psykolog: Kartlegging og behandling av dine utfordringer. I disse samtalene konsentrerer vi oss om nåsituasjonen og hvordan du kan mestre hverdagen. 
  • Individuelle samtaler med fysioterapeut: Kartlegging, klinisk undersøkelse og oppfølging rettet mot din utfordring.
  • Individuelle samtaler med IA-veileder for å kartlegge arbeidssituasjonen. Kartleggingen gir grunnlag for strategier og tiltak for at du kan opprettholde eller gjenoppta arbeid eller utdanning. IA-veileder fra NAV kan også starte en dialog med din arbeidsgiver, ved behov. 
 5. Involvering av nettverk. Fastlege, arbeidsgiver, ditt sosiale nettverk og lokale NAV- kontor vil være viktige aktører å samarbeide med.

Etter

Etter avslutning av behandling sendes epikrise (avslutningsnotat) til henviser.

Dokumentasjonen blir, med ditt samtykke, sendt til aktuelle samarbeidspartnere.

Kontakt

Bygg 85 i Porsgrunn, hovedinngang Helse og arbeid

Kontakt Helse og arbeid

Oppmøtested

Vi holder til i 3. etg. på sykehusområdet i Porsgrunn, inngang via hovedinngangen. Henvend deg i resepsjonen i 3.etg. ved ankomst. Du kan vente på venteplass 3B.

Åpningstider

Vi har åpent alle hverdager
 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Sykehusområdet i Porsgrunn

Bygg 85 i Porsgrunn, hovedinngang

Sykehuset Telemark, Aallsgate 41

3922 Porsgrunn

Transport

Nettbuss har avganger fra bussstasjon i Porsgrunn sentrum, Kammerherreløkka, ved siden av jernbanestasjonen.

Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Aallsgate, ved sykehusets hovedekspedisjon i Porsgrunn.

Farte, Nor-Way Bussekspress og Vy har flere avganger som stopper ved sykehuset. For mer informasjon om rutegående tilbud, bruk reiseplanleggeren til:
 Vy

 

 

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Se informasjon på www.helsenorge.no/pasientreiser om rettigheter og hvordan søke om dekning av reiseutgifter, eventuelt få rekvirert transport dersom du har krav på dette. 

Helseekspressen er Pasientreisers transporttilbud på strekningen fra Telemark gjennom Vestfold til Oslo, for de pasientene som har helsemessig behov for tilrettelagt transport, og som har rekvisisjon for reisen. 

Se rutetider på helsenorge.no 

Les mer om pasientreiser og Helseekspressen på om pasientreisetilbudet

 

 

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på helsenorge.no/pasientreiser/om/helseekspressen

Praktisk informasjon

​Sykehuset Telemark oppfordrer alle besøkende om å lese skiltingen ved parkeringen nøye.

Det er Aimo Park som driver parkeringsordningen i Skien, i Porsgrunn er det Park nordic. 

​Priser i Skien​ og Porsgrunn

kr 9 per påbegynt halvtime.

kr 85 per døgn.

Ved behov for lengre opphold kan du kjøpe parkering for inntil 14 dager. Dette koster 340 kroner.Se mer informasjon 14 dagers parkering lenger ned på siden.

Du må betale parkeringsavgift på hverdager, mandag til fredag, hele døgnet. Det er gratis parkering i helgene, fra fredag kl. 24.00 til søndag kl. 24.00. Det er også gratis parkering på helligdager og offentlige høytidsdager.​

​Betalingsordning i Skien 

Kjøretøyets registreringsnummer blir registrert av et kamera ved all inn- og utkjøring til sykehusområdet i Skien. Det innebærer at du ikke trenger å registrere kjøretøyets registreringsnummer når du parkerer. 
​Det er gebyr for alle kjøretøy med registreringsskilt. Det betyr at det også er gebyr for parkering av motorsykler og mopeder.​
 

Inntil 14-dagers parkering

​I Skien kan du enten henvende deg i hovedresepsjonen og betale der.  Eller du kan benytte EasyPark-appen. Etter å ha startet en parkering i appen kan du velge takstprodukt 486810 i appen.​


Skilt som viser de ulike betalingsordningene
 
Betal til betalingsautomat ved avreise
Ved bruk av parkeringsautomaten må du registrere kjøretøyets​ registreringsnummer når du skal dra fra sykehuset.​ 
 
Betaling på nett ​

Betal via nettsiden, Online betaling, innen 48 timer.

 
Faktura
Hvis du ikke betaler til automat eller på nett innen 48 timer, vil du få faktura i posten for den tiden du har parkert, samt et fakturagebyr på 49 kroner.
 
Automatisk betaling  
Registrer deg og ditt kjøretøy for automatisk trekk​ for raskere og enklere parkering. Påløpt avgift trekkes automatisk på registrert betalingskort ved utkjøring.
 
Betaling via app
Benytt app fra Aimo Park eller EasyPark. Husk å aktivere kameraparkering i "appen".
Mer om Aimo Park
Se Aimo parks​ nettside​​ om parkeringsordningen ved Sykehuset Telemark i Skien.
 
​Ved denne løsningen vil ingen få parkeringsbøter på grunn av manglende betaling. 
 

​Betalingsordning i Porsgrunn 

​Du må registrere bilens registreringsnummer i betalingsautomaten når du parkerer. 

Ved bruk av kort betaler du kun for tiden du har stått parkert, dersom kortet settes inn i automaten igjen før du drar fra parkeringen. 

Når du blir bedt om det må du registrere bilens registreringsnummer i betalingsautomaten. ​

Det er også mulig å benytte en parkeringsapp på mobil. ​​​

​El-bil

Det er ladeplasser for el-bil på parkeringsplassen ved Tannklinikken i Skien. Ladestasjonene er eid og drevet av det eksterne firmaet Fortum.

​​MC og moped

MC og moped må benytte samme parkeringstilbud som for bil.

​Blodgivere

Det er gratis parkering for blodgivere på reserverte plasser. Du må registrere bilnummeret når du kommer til blodbanken for å få gratis parkering. 

​Forflytningshemmede

Forflytningshemmede parkerer gratis, med parkeringskort fra kommunen.

Det er kameraregistrering av bilens registreringsnummer i Skien. Eventuelle parkeringstillatelser for forflytningshemmede (HC-bevis) blir ikke registrert av kamera. Pasienter og besøkende må derfor vise fram HC-kort i hovedekspedisjonen, eller ved annet oppmøtested, for å få fritak for avgift.​

​Andre unntak fra avgift i Skien

Drosjer 

​Drosjene skal ikke betale avgift dersom levering og henting av passasjerer skjer i løpet av tjue minutter. Drosjene må betale avgift hvis de er innenfor kamerasonen i mer enn tjue minutter (karenstid).​

​​​Vareleveranse til hovedlager 

Dette skjer utenfor kamerasonen, og de slipper derfor avgift.

​Avfallshenting og gassleveranse

Disse slipper avgift hvis de kjører inn og ut av kamerasonen i løpet av tjue minutter.​

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

 • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
 • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
 • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
 • yrkesskade
 • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. ​

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Ved manglende oppmøte hvor du ikke har gitt beskjed i god tid i forveien blir du fakturert for et gebyr. 

Les mer om ege​nandeler, frikort og ev. gebyrer ved manglende oppmøte​Smittesituasjonen i samfunnet påvirker sykehusets drift og råd og retningslinjer til befolkningen.  

Retningslinjer og tiltak kan endres raskt i tråd med smittesituasjonen. 

Vi har derfor samlet de til enhver tid gjeldende råd, retningslinjer og tiltak på en egen side. 

​Se oversikt over tiltakene

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

For tilreisende pasienter som trenger overnatting presenterer vi her en oversikt over hotell i Skien, Porsgrunn og på Notodden.

Ta kontakt med hotellet for informasjon om pris og bestilling.

 

Sykehuset Telemark har ikke pasienthotell. 

Hotelloversikt

​I Porsgrunn er det kantina med kiosk i underetasjen i hovedbygget.

Åpningstider mandag-fredag, alle hverdager kl. 10.00 - 13.30
Lørdag, søndag og helligdager/røde dager: Stengt​

Det er mulig å betale med Vipps.

 

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal må du sende et skjema for å be om utskrift.

Elektronisk forespørsel

Dette kan du gjøre elektronisk ved å logge inn på helsenorge.no - se https://helsenorge.no/pasientjournal

Send forespørsel som ordinær papirpost 

, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter under overskriften innsyn i din pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Pasientdokumentasjon og arkiv
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

​Se parkeringsområdet ved Sykehuset Telemark i Porsgrunn på street view google maps.