HELSENORGE
Hemoride Arterie Ligatur eller Transanal Hemoroidal Dearterialisering

Hemoroider – operasjon HAL eller TDH

Når egenbehandling mot hemoroider er forsøkt og dette ikke hjelper kan det vurderes operasjon. Operasjon gjøres vanligvis uten overnatting på sykehuset.