Hjerteinfarkt

Hjerteinfarkt skyldes at en blodpropp har tettet en av kransårene som fører blod til hjertemuskelen. Dette vil oftest gi symptomer i form av sterke brystsmerter og åndenød.  Tilstanden er alvorlig og det er derfor viktig å komme raskt til sykehus for behandling.

Ved konstatert hjerteinfarkt blir pasienter fra Telemark sendt til Sørlandet sykehus, Arendal, eller Oslo universitetssykehus for utblokking. Ved behov for bypassoperasjon blir pasienten sendt til Oslo universitetssykehus.