HELSENORGE

Hjerteinfarkt

Hjerteinfarkt skyldes at en blodpropp helt eller delvis tetter til en av kransårene i hjertet ditt. Kransårene er de blodårene som forsyner hjertemuskelen med oksygenrikt blod. Blir en eller flere av kransårene tette, vil det ofte gi symptomer i form av sterke brystsmerter. Tilstanden er alvorlig og det er derfor viktig at du kommer raskt til sykehuset for behandling.  

Ved konstatert hjerteinfarkt blir pasienter fra Telemark sendt til Sørlandet sykehus, Arendal, eller Oslo universitetssykehus for utblokking. Ved behov for bypassoperasjon blir pasienten sendt til Oslo universitetssykehus.