HELSENORGE

Hjertevurdering av kreftpasienter (kardio-onkologi)

Kardio-Onkologisk poliklinikk har fokus på forebygging, oppfølging og behandling av hjertebivirkninger på bakgrunn av kreftbehandlingen.