HELSENORGE

Høreapparattilpasning

Et høreapparat er et teknisk hjelpemiddel som hjelper deg å høre bedre. Høreapparatet kan aldri erstatte normal hørsel, men det er en god støtte. Vi tilpasser høreapparat til både barn og voksne, med ulike grader av hørselstap.


Høreapparattilpasning gjøres primært i Skien. Etter avtale er det fortsatt i en periode mulig å få dette utført på Rjukan.