Høreapparattilpasning

Et høreapparat er et teknisk hjelpemiddel som hjelper deg å høre bedre. Høreapparatet kan aldri erstatte normal hørsel, men det er en god støtte. Vi tilpasser høreapparat til barn og voksne, med små og store hørselstap.

Nav har avtaler med ulike høreapparatleverandører, og hørselssentralen har tilgang på de samme høreapparatene som private aktører. Nav dekker høreapparater inntil en gitt sum. Enkelte apparater vil derfor ha en egenandel. Du vil få informasjon om egenandel dersom det er aktuelt.

Høreapparat velges i samråd med audiograf.