Helsenorge

Innleggelse av PEG-sonde

Forkortelsen PEG står for Percutan Endoscopisk Gastrostomi.

Indikasjoner for å legge inn PEG-sonde kan være behov for langvarig sondeernæring på grunn av kreftsykdommer, reflux, lammelse i svelget eller andre sykdommer som medfører problemer med å svelge.