HELSENORGE
Nyre- og PD-poliklinikk

Iohexol clearance - test av nyrefunksjon

Innledning

Iohexol clearance test er en test hvor vi sjekker eksakt nyrefunksjon, nærmere bestemt hvor god nyrene er til å skille ut bestemte stoffer.
Testen utføres hos sykepleier på poliklinikken, i samarbeid med laboratoriet.

Henvisning og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Før

Du trenger ikke å faste før denne testen.
Du skal ikke ta andre kontrastundersøkelser de siste to døgnene før denne testen, da blir resultatene feil.
Du bør ha med mobiltelefon eller armbåndsur med minuttviser, slik at vi kan sikre at blodprøver blir tatt til rett tid.

Under

Sykepleier legger inn et plastrør i en blodåre (venekanyle som du skal få medikamenter gjennom.

Deretter skal du ta en blodprøve på laboratoriets prøvetakingsenhet.

Umiddelbart etterpå møter du igjen på  poliklinikken.
Via venekanylen gir vi 5 ml av et kontraststoff (Iohexol).

Du må observeres en halv time etter injeksjonen, på grunn av allergiske reaksjoner som kan oppstå. Det er ekstremt sjelden med allergiske reaksjoner.

Venekanylen fjernes og du har "fri" noen timer.

Etter 4 timer skal du ta ny blodprøve på laboratoriets prøvetakingsenhet. Du skal møte opp et kvarter før, slik at laboratoriet kan forberede seg.
Det er viktig at laboratoriet noterer nøyaktig tidspunkt for når de tar blodprøven.

Enkelte pasienter må ta blodprøve også etter 8 og 24 timer.

Etter

Når du er ferdig med prøvene kan du dra hjem.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Reise med rekvisisjon til og fra sykehuset

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på helsenorge.no/pasientreiser

Praktisk informasjon

Egenandeler og frikort

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. ​

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Ved manglende oppmøte hvor du ikke har gitt beskjed i god tid i forveien blir du fakturert for et gebyr. 

Les mer om ege​nandeler, frikort og ev. gebyrer ved manglende oppmøte​Hotelloversikt - Skien, Porsgrunn og Notodden

For tilreisende pasienter som trenger overnatting presenterer vi her en oversikt over hotell i Skien, Porsgrunn og på Notodden.

Ta kontakt med hotellet for informasjon om pris og bestilling.

 

Sykehuset Telemark har ikke pasienthotell. 

Pasientjournal - bestille utskrift av egen journal

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal må du sende et skjema for å be om utskrift.

Elektronisk forespørsel

Dette kan du gjøre elektronisk ved å logge inn på helsenorge.no - se https://helsenorge.no/pasientjournal/se-pasientjournalen-din-fra-helse-sor-ost

Send forespørsel som ordinær papirpost 

, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter#innsyn-i-din-pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Pasientdokumentasjon og arkiv
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Sykehusprest

​Dersom du skulle trenge en samtalepartner mens du er innlagt på sykehuset kan sykehuspresten, som har taushetsplikt, være en mulighet.

Les mer om sykehusprest på www.sthf.no/praktisk-informasjon/sykehusprest

Testing etter utenlandsopphold i sykehus eller institusjon

​Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt sykehus eller helseinstitusjon utenfor Norge, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus.

Les mer om hva og hvorfor på www.​sthf.no/praktisk-informasjon/testing-etter-opphold-pa-sykehus-eller-helseinstitusjon-utenfor-norge​

Fant du det du lette etter?