HELSENORGE

Kne, skade på ledd og leddbånd

På hver side av kneleddet er det to sterke leddbånd som avstiver og stabiliserer kneleddet. Ved skade eller vriding av kneet kan det innvendige eller utvendige sideleddbåndet bli strekt eller avrevet. Det er mest vanlig med skade på det innvendige sideleddbåndet. Dette er den hyppigste kneskaden og utgjør omkring 40 prosent av alle kneskader.