HELSENORGE

Kolposkopi med vevsprøve

En biopsi er en vevsprøve som kan tas fra alle typer vev i kroppen. En biopsi tas fordi man vil undersøke et bestemt vevs mikroskopiske sammensetning. Som oftest trengs det bare noen små prøver for å kunne analysere et bestemt vev.