Kolposkopi med vevsprøve

En biopsi er en vevsprøve som kan stamme fra alle type vev i kroppen. En biopsi tas fordi man vil undersøke et bestemt vevs mikroskopiske sammensetning. Normalt kreves det bare noen små prøver for å kunne analysere et bestemt vev.