Diagnose

Lipødem Kirurgisk poliklinikk på Notodden

Lipødem er en kronisk tilstand som kjennetegnes av smertefulle ansamlinger av fettvev som er fordelt uproporsjonalt på kroppen og som hemmer pasientens funksjonsnivå. Beina er som oftest rammet, i noen tilfeller også armer. Pasienten har ofte slank overkropp, store lår og legger, men alltid slanke føtter. Lipødem gir plager i form av uvanlige smerter i fettvevet, tyngdefølelse i beina, blåmerker og redusert livskvalitet.

Årsaker

Lipødem er en kronisk kvinnesykdom som debuterer i puberteten, og som gjerne kan forverres i forbindelse med hormonelle endringer som svangerskap og overgangsalder. Vektøkning kan være en trigger for utviklingen. Vi vet ikke sikkert hva som gjør at enkelte får lipødem, men forskning tyder på at det kan være en arvelig komponent og en ser at sykdommen går igjen i familier.

Lipødem kan defineres i ulike stadium og typer. Type lipødem beskriver hvor på kroppen man er rammet, mens stadium beskriver alvorlighetsgraden. Det er lite som tyder på at lipødem er en progressiv sykdom. Vår erfaring er at hvis en klarer å holde vekten stabil og ha en aktiv livsstil så kan tilstanden holdes stabil.

Lipødem kan behandles konservativt gjennom vektkontroll, trening, kompresjon og livsmestring. For pasienter som har lipødem og fedme anbefales vektreduksjon. 

Kirurgisk behandling av lipødem tilbys foreløpig kun som utprøvende behandling gjennom klinisk studie. 

Henvisning og vurdering

Pasienter som oppfyller krav til inklusjon, kan henvises for utredning og deltakelse i klinisk studie.

Pasienter som ikke oppfyller krav til inklusjon kan henvises for utredning og råd om konservativ behandling. 

For pasienter med alvorlig fedme (BMI over 35 og komorbiditet eller BMI over 40) anbefaler vi henvisning til poliklinikk for overvekt for behandling av fedme før vurdering og eventuell behandling av lipødem.


For å bli vurdert må henvisningen inneholde:

 • Høyde
 • Vekt
 • BMI
 • Tidligere sykdommer
 • Røykestatus
 • Medikamentliste
 • Beskrivelse av pasienten og dens plager
Utredning

Diagnosen stilles etter grundig tverrfaglig utredning og baserer seg på klinisk undersøkelse og samtale med pasient.

Både nasjonalt og internasjonalt ser vi at rundt halvparten av pasientene som henvises til utredning får diagnosen lipødem. Det vil si at for en god del av pasientene som henvises vil det være andre årsaker enn lipødem som kan forklare plagene de har. 


Behandling

Konservativ behandling      

Trening

Kvinner med lipødem kan oppleve smerte og tyngdefølelse i beina under og etter trening. Økte smertesignaler skyldes trolig kortvarig redusert oksygentilførsel i fettvevet. Smertene som oppstår i vevet er imidlertid ikke farlige. Regelmessig trening vil høyst sannsynlig heller bidra til å redusere lipødemsymptomer over tid, grunnet økt blodsirkulasjon til fettvevet, forsterket psykisk velvære og bedre generell fysisk helse.

Det anbefales fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet minst 30 minutter sammenhengende daglig. En fysioterapeut kan hjelpe deg med valg av aktivitet, oppsett av realistiske mål og forsiktig økning av målsetting.

Kondisjonstrening forbedrer utholdenhet, øker sirkulasjonen, reduserer stress og gir mer overskudd og energi i hverdagen. For å oppnå optimal effekt på fysisk form anbefaler vi aktivitet med moderat til høy intensitet som gjør en andpusten.

Styrketrening bidrar til å øke muskel- og skjelettstyrke. For å få best mulig effekt anbefaler vi å ha fokus på god teknikk, trene flere muskelgrupper samtidig og å øke belastningen etter hvert som man blir sterkere.

Bassengtrening gir stor bevegelsesfrihet og er lite belastende på ledd. Vi anbefaler gjerne trening i basseng til pasienter med lipødem fordi det hydrostatiske trykket fra vannet gir en kompresjonseffekt som støtter sirkulasjonen i beina og kan lette symptomer.

Gruppetrening er en arena for økt bevegelsesglede i trygge og sosiale omgivelser. Vi anbefaler gjerne trening i gruppe fordi man sammen med andre får veiledet oppfølging ut fra egne forutsetninger og målsetninger om fysisk form.

Kosthold og vektkontroll 

Det finnes i dag ingen god dokumentasjon for at et spesifikt kosthold eller en diett er særlig gunstig for pasienter med lipødem. Pasienter med lipødem anbefales derfor et sunt og variert kosthold basert på helsedirektoratets kostråd

Det er ikke riktig at lipødem fører til vektoppgang eller at pasienter med lipødem ikke kan gå ned i vekt. Vektoppgang kan likevel bidra til å øke både lipødemsymptomer og andre helseplager. For å unngå forverring av lipødemsymptomer anbefaler vi derfor å holde en stabil vekt, og for pasienter med lipødem og fedme anbefales vektreduksjon. 

Kompresjonsbehandling

I konservativ behandling av lipødem benyttes kompresjonstøy. Pasienter med lipødem rapporterer reduksjon av smerter og økt bevegelighet ved bruk av kompresjonsplagg, mulig som følge av bedre sirkulasjon i beina og dermed også fettvevet.

Livsmestring

Livsmestring handler om å forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv.  For pasienter med lipødem kan det være å bruke kunnskapen en har om tilstanden til å innarbeide gode rutiner og livsvaner. Her er det viktig å huske at endringer i livsvaner tar tid og at en må være tålmodig.

Kirurgisk behandling

Fettsuging er et behandlingsalternativ som kan vurderes dersom de konservative tiltakene ikke har tilstrekkelig effekt.

Behandlingseffekten av fettsuging for pasienter med lipødem har foreløpig ikke god nok vitenskapelig dokumentasjon. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor besluttet at vi trenger mer forskning før det kan gis som et offentlig tilbud i Norge. Behandlingen tilbys foreløpig kun gjennom den kliniske studien Kirurgisk behandling av lipødem i Norge.

Kontakt

Notodden Kirurgisk poliklinikk Notodden

Kontakt Kirurgisk poliklinikk Notodden

Oppmøtested

Kirurgisk poliklinikk holder til i bygg B på sykehusområdet på Notodden. Henvendelse i hovedresepsjonen.

Åpningstider

Vi har åpent alle hverdager
 • I dag 08:30 - 15:30
 • Mandag 08:30 - 15:30
 • Tirsdag 08:30 - 15:30
 • Onsdag 08:30 - 15:30
 • Torsdag 08:30 - 15:30
 • Fredag 08:30 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Sykehuset Telemark, hovedbygning Notodden

Notodden

Henrik Wergelandsgate 9

3675 Notodden

Transport

​Timebussen linje 2 kjører til sykehuset på Notodden.

Farte, Nor-Way Bussekspress og Vy har flere avganger som stopper ved sykehuset. For mer informasjon om rutegående tilbud, bruk reiseplanleggeren til:
 Vy

 

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Se informasjon på www.helsenorge.no/pasientreiser om rettigheter og hvordan søke om dekning av reiseutgifter, eventuelt få rekvirert transport dersom du har krav på dette. 

Helseekspressen er Pasientreisers transporttilbud på strekningen fra Telemark gjennom Vestfold til Oslo, for de pasientene som har helsemessig behov for tilrettelagt transport, og som har rekvisisjon for reisen. 

Se rutetider på helsenorge.no 

Les mer om pasientreiser og Helseekspressen på om pasientreisetilbudet

 

 

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på helsenorge.no/pasientreiser/om/helseekspressen

Praktisk informasjon

​Kantine i underetasjen på hovedbygget.

Her serveres varme og kalde retter. Kantinen har youghurtbar og rikholdig salatbar.

Åpningstid

Mandag-fredag, alle hverdager kl. 08.00 - 14.00.

Lørdag, søndag og helligdager/røde dager: Stengt​

Det er mulig å betale med Vipps.

 

​Det er parkering for besøkende ved innkjøringen til hovedinngangen. Se parkeringsområdet på street view på google maps.

Blodgivere har reserverte parkeringsplasser på parkeringsomådet ved ambulanseinngang - se google maps.

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

​​Vær oppmerksom på at i tider med stor pasientpågang og smitte i samfunnet kan det bli innført restriksjoner - se derfor også egen side om råd og retningslinjer om smittevern for pasienter, pårørende og besøkende til sykehuset​

Den alminnelige besøkstiden

Ved de fleste sengeposter i Skien og på Notodden er ​besøkstiden kl.17.30-19.00 alle dager. 

​Besøkstid på barsel

På barsel er besøkstiden kun kl. 18.00 - 19.00, alle dager.

​Det er kun barnets aller nærmeste som kan komme i besøkstiden.

Ved å  begrense antall personer på barsel begrenser vi også risikoen for infeksjoner. Dette skal bidra til at dere som nybakte foreldre får mest mulig ro, slik at dere kan bruke dagene til å bli godt kjent med barnet deres og komme i gang med ammingen.

​​Avdelinger uten fast besøkstid

​I psykiatrien er det vanligvis ingen fast besøkstid.​

​Ved enkelte sengeposter ber vi deg om å avtale besøkstid med personalet.

​Om du er syk må du ikke besøke pasienter ved sykehuset

Syke mennesker er ekstra sårbare for smittsomme sykdommer, for eksempel forkjølelse eller influensa, og komplikasjoner av disse. Det samme gjelder om du har vært utsatt for vannkoppesmitte. For personer med nedsatt immunforsvar er vannkopper alvorlig. Ta kontakt med aktuell avdeling for nærmere veiledning.​

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

 • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
 • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
 • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
 • yrkesskade
 • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. ​

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Ved manglende oppmøte hvor du ikke har gitt beskjed i god tid i forveien blir du fakturert for et gebyr. 

Les mer om ege​nandeler, frikort og ev. gebyrer ved manglende oppmøte​Smittesituasjonen i samfunnet påvirker sykehusets drift og råd og retningslinjer til befolkningen.  

Retningslinjer og tiltak kan endres raskt i tråd med smittesituasjonen. 

Vi har derfor samlet de til enhver tid gjeldende råd, retningslinjer og tiltak på en egen side. 

​Se oversikt over tiltakene

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

For tilreisende pasienter som trenger overnatting presenterer vi her en oversikt over hotell i Skien, Porsgrunn og på Notodden.

Ta kontakt med hotellet for informasjon om pris og bestilling.

 

Sykehuset Telemark har ikke pasienthotell. 

Hotelloversikt

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal må du sende et skjema for å be om utskrift.

Elektronisk forespørsel

Dette kan du gjøre elektronisk ved å logge inn på helsenorge.no - se https://helsenorge.no/pasientjournal

Send forespørsel som ordinær papirpost 

, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter under overskriften innsyn i din pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Pasientdokumentasjon og arkiv
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.