HELSENORGE
Conchotomi

Nesemuslingforminsking

Inngrepet kalles conchotomi og det betyr at den nederste av tre folder (concha) i neseveggen mot kinnet blir forminsket for å bedre luftpassasjen og dermed redusere nesetettheten.