Operasjon av væske i mellomøret - sekretorisk otitt

Øre, nese, hals (ØNH) - seksjon

Noen barn kan etter en ørebetennelse eller forkjølelse få en opphopning av væske i øret. Dette kalles sekretorisk otitt og kan virke hørselshemmende. Tilstanden går oftest over av seg selv, og hvis den skulle vedvare, finnes det behandling.

Les mer om Væske i mellomøret - sekretorisk otitt
Informasjon fra helsenorge.no

Væske i mellomøret - sekretorisk otitt

Væske i mellomøret oppstår ofte hos barn etter en ørebetennelse eller en forkjølelse. Det vanligste symptomet er nedsatt hørsel. Tilstanden går ofte over av seg selv, men vedvarer den finnes det behandling.

​​​​​​​​Mellomøret er den delen av øret du finner like bak trommehinnen. Dette rommet er vanligvis fylt med luft. Slik kan de tre knoklene som finnes her bevege seg fritt og overføre lydsignaler fra trommehinnen til det indre øret. I det indre øret omdannes signalene til nerveimpulser som går til hjernen.

Har du væske i mellomøret betyr det at øret fylles med væske. Ofte skjer dette etter en infeksjon i ører eller øvre luftveier. Væsken ligner tykt slim. Derfor kalles tilstanden på engelsk “glue ear”. Væsken kan forhindre at trommehinnen og de tre knoklene i mellomøret beveger seg fritt. Dette fører igjen til at lydsignalet svekkes og hørselen blir midlertidig nedsatt.

Væske i mellomøret er en ganske vanlig tilstand som kan oppstå i ett eller i begge ører. Rundt 4 av 10 barn får problemet i begge ører.

Symptomer på sekretorisk otitt

​Dårlig hørsel er det vanligste symptomet. Du kan også merke at barnet ditt:
 • Skrur opp lyden på elektriske apparater, som for eksempel TV
 • Ikke forstår hva du sier uten å se på munnen når du snakker
 • Ikke får med seg hva som skjer rundt seg
 • Er overaktiv
 • Spør “hva sa du?” oftere enn vanlig
 • Snakker høyere enn vanlig
 • Snakker mindre enn vanlig
 • Uttaler ord feil og utydelig
 • Sakker akterut i forhold til andre barns språkutvikling

Dårlig hørsel kan ha flere årsaker, men sekretorisk otitt er den vanligste hos barn. Dersom du opplever at barnet ditt ikke hører godt, bør du oppsøke fastlegen.

Les mer om Væske i mellomøret - sekretorisk otitt (helsenorge.no)

Innledning

Under en operasjon kan legen legge inn et dren i trommehinnen slik at luft kan strømme inn i mellomøret og hindre at væsken hoper seg opp i mellomøret.

Henvisning og vurdering

Barnet henvises til en spesialist for operasjonsvurdering hvis andre tiltak ikke har effekt.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisning sendes elektronisk, eller per post til:

Øre-nese-hals poliklinikk
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Alle henvisninger bør inneholde:

 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

Husk

 • Ved henvisning av barn eller av pasienter uten samtykkekompetanse - kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten:  Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.

1. Før

Barnet må være fastende. Ingen smykker.

2. Under

Operasjonen gjennomføres hos barn i narkose. Hvis voksne pasienter trenger innleggelse av dren i trommehinne utføres dette som oftest i lokalbedøvelse på øre-nese-hals-poliklinikken.

Det legges et snitt i trommehinne med en liten spiss kniv (såkalt paracentesenål). Deretter suges det bort væskedannelsen fra mellomøret. Så plasseres det et lite plastrør (det finnes forskjellige typer) i trommehinnen.

Operasjonen tar bare 10-15 minutter.

3. Etter

Operasjonen medfører sjelden smerter. Ved behov kan Paracet brukes.

Det er mulig med væsking fra det opererte øret i noen dager etterpå. Hvis barnet skulle få feber og væskingen ikke opphører kan det være tegn på infeksjon og fastlegen skal kontaktes i første omgang.

Barnet kalles inn til en første «drenkontroll» ved øre-nese-hals poliklinikken eller hos henvisende øre-nese-halsspesialist etter operasjonen. Deretter følges barnet opp til drenet har falt ut. Hvor lenge et dren sitter i trommehinnen varierer veldig.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Øre, nese, hals (ØNH) seksjon
Oppmøte

Pasienter til operasjon legges inn på sengepost.
Ved innleggelse møter du opp på innskrivningskontoret i 2. etg. i hovedbygningen på sykehusområdet i Skien

Sengeposten holder til i 1.etg. i hovedbygningen på sykehusområdet i Skien.

Henvend deg i hovedekspedisjonen dersom du trenger hjelp til å finne fram.

Postadresse
Seksjon øre, nese, hals (ØNH)
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.