HELSENORGE

Operasjonssår, barn og unge

Informasjon om hvordan du utfører sårskift av et rent operasjonsår når du kommer hjem fra sykehuset. Gjelder ikke for deg som har kjent infeksjon i såret. 


Operasjonsår er sensitivt for skade og infeksjon de første 8-10 dagene.