Rehabiliterings- og habiliteringstilbud

Koordinerende enhet ved sykehuset Telemark har oversikt over rehabiliteringstilbud ved sykehusene og i kommunene i Telemark. 

Rehabilitering

Rehabilitering, i tidlig fase, etter hjerneskadehttps://www.sthf.no/behandlinger/rehabilitering-i-tidlig-fase-etter-hjerneskadeRehabilitering, i tidlig fase, etter hjerneskadeNår du etter et hjerneslag eller annen traumatisk hjerneskade regnes som medisinsk stabil, blir du søkt overført til tidligrehabilitering dersom du fyller inntakskriteriene.
Vestibulær rehabiliteringhttps://www.sthf.no/behandlinger/vestibuler-rehabiliteringVestibulær rehabiliteringMange pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser kan ha nytte av veiledet trening for å redusere symptomene og oppnå bedre balansefunksjon. Vestibulær rehabilitering har vist seg effektiv mot flere ulike typer balanseproblemer.
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), Notoddenhttps://www.sthf.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-notoddenLegemiddelassistert rehabilitering (LAR), NotoddenFormålet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er å bidra til at opioidavhengige skal få økt livskvalitet og at du får bistand til å endre livssituasjonen din gjennom bedring av din optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er o...
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), Seljordhttps://www.sthf.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-seljordLegemiddelassistert rehabilitering (LAR), SeljordFormålet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er å bidra til at opioidavhengige skal få økt livskvalitet og at du får bistand til å endre livssituasjonen din gjennom bedring av din optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er o...
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), Kragerøhttps://www.sthf.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-krageroLegemiddelassistert rehabilitering (LAR), KragerøFormålet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er å bidra til at opioidavhengige skal få økt livskvalitet og at du får bistand til å endre livssituasjonen din gjennom bedring av din optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er o...
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), Porsgrunnhttps://www.sthf.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-porsgrunnLegemiddelassistert rehabilitering (LAR), PorsgrunnFormålet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er å bidra til at opioidavhengige skal få økt livskvalitet og at du får bistand til å endre livssituasjonen din gjennom bedring av din optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er o...
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), Skienhttps://www.sthf.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-skienLegemiddelassistert rehabilitering (LAR), SkienFormålet med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er å bidra til at opioidavhengige skal få økt livskvalitet og at du får bistand til å endre livssituasjonen din gjennom bedring av din optimale mestrings- og funksjonsnivå. Formålet er o...
Rehabilitering cerebral parese, vurderinghttps://www.sthf.no/behandlinger/rehabilitering-cerebral-parese-vurderingRehabilitering cerebral parese, vurderingVi tilbyr vurdering av personer fra 16 år med cerebral parese(CP) av lett til moderat grad. Du må kunne nyttiggjøre deg av tilbudet gjennom aktiv deltakelse og kommunikasjon.
Arbeidsrettet rehabiliteringhttps://www.sthf.no/behandlinger/arbeidsrettet-rehabiliteringArbeidsrettet rehabiliteringArbeidsrettet rehabilitering (ARR) er et tilbud til personer med ikke-spesifikke muskel/skjelettplager og lettere psykiske plager som er sykemeldt, eller som er i ferd med å falle ut av arbeid.
Muskel- og skjelettlidelser - rehabiliteringhttps://www.sthf.no/behandlinger/muskel-og-skjelettlidelser-rehabiliteringMuskel- og skjelettlidelser - rehabiliteringMuskel- og skjelettskader, sykdommer og plager omfatter en lang rekke ulike tilstander som har til felles at de er forbundet med smerte og eventuelt nedsatt funksjon knyttet til muskel- og skjelettsystemet.
Hjerneslag - rehabiliteringhttps://www.sthf.no/behandlinger/hjerneslag-rehabiliteringHjerneslag - rehabiliteringHjerneslag skjer plutselig og uten forvarsel. Hjerneslag er en alvorlig sykdom, og det er viktig å ta raskt kontakt med ambulanse på telefon 113. Etter akuttbehandlingen er det viktig å starte rehabilitering tidlig. Det er stor variasjon i...
Rehabilitering skulderhttps://www.sthf.no/behandlinger/rehabilitering-skulderRehabilitering skulderSkulderplager er vanlig i befolkningen. Ofte er dette karakterisert som smerte og funksjonsnedsettelse, hovedsakelig i aktiviteter over skulderhøyde
Habilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS psykose, Porsgrunnhttps://www.sthf.no/behandlinger/habiliteringrehabilitering-psykisk-helsevern-dps-psykose-porsgrunnHabilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS psykose, Porsgrunn
Habilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS døgn Seljordhttps://www.sthf.no/behandlinger/habiliteringrehabilitering-psykisk-helsevern-dps-dogn-seljordHabilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS døgn Seljord
Habilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS poliklinikk Seljordhttps://www.sthf.no/behandlinger/habiliteringrehabilitering-psykisk-helsevern-dps-poliklinikk-seljordHabilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS poliklinikk Seljord
Habilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS poliklinikk Porsgrunnhttps://www.sthf.no/behandlinger/habiliteringrehabilitering-psykisk-helsevern-dps-poliklinikk-porsgrunnHabilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS poliklinikk Porsgrunn
Habilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS ambulant teamhttps://www.sthf.no/behandlinger/habiliteringrehabilitering-psykisk-helsevern-dps-ambulant-teamHabilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS ambulant team
Habilitering/rehabilitering psykisk helsevern - Forsterket psykose, Skienhttps://www.sthf.no/behandlinger/habiliteringrehabilitering-psykisk-helsevern-forsterket-psykose-skienHabilitering/rehabilitering psykisk helsevern - Forsterket psykose, Skien

Habilitering

Habilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-kommunikasjons-og-sprakvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved kommunikasjons- og språkvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseNår et barn med funksjonsnedsettelse ikke utvikler språk og kommunikasjon slik det er forventet og det vekker bekymring hos foresatte, fastlegen eller andre som kjenner barnet godt fra for eksempel barnehage eller skole, kan barnet henvises...
Habilitering ved muskelsykdommer hos barn og ungehttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-muskelsykdommer-hos-barn-og-ungeHabilitering ved muskelsykdommer hos barn og ungeDet er store individuelle forskjeller i barns utvikling. Allikevel er det noen forventninger til hva barn vanligvis lærer på ulike alderstrinn.  Når et barns bevegelsesutvikling går langsomt, har stoppet opp eller går tilbake og det vekker...
Habilitering ved multifunksjonshemming hos barn og ungehttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-multifunksjonshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering ved multifunksjonshemming hos barn og ungeMultifunksjonshemming innebærer nedsatt funksjon på flere områder. Det kan gjelde bevegelse/motorikk, sansing, kommunikasjon og kognitiv fungering som er evnen til å oppfatte, vurdere, bearbeide, lagre, gjenhente og handle målrettet i forho...
Habilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og ungehttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-ryggmargsbrokk-hos-barn-og-ungeHabilitering ved ryggmargsbrokk hos barn og ungeTidlig i fosterlivet lukkes hjernen og ryggmargen inne av hinner og knokler. Hos enkelte barn er denne lukkingen mangelfull, og de blir født med ryggmargsbrokk (myelomeningocele, MMC). Det kan blant annet medføre lammelser i muskulatur, ned...
Habilitering ved spastisitet hos barn og ungehttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-spastisitet-hos-barn-og-ungeHabilitering ved spastisitet hos barn og ungeSpastisitet kan forekomme i større og mindre grad ved skader eller sykdommer i sentralnervesystemet, som for eksempel cerebral parese. Spastisitet kan være plagsomt og smertefullt. Spastisitet kan påvirke motorisk funksjon og bevegelighet i ledd.
Habilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-spise-og-erneringsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseBarn eller ungdom med funksjonsnedsettelse som ikke utvikler seg slik det er forventet med hensyn til munnmotorikk, matinntak, mattoleranse, matlyst og/eller vekst, og som vekker bekymring hos foresatte, fastlege, helsestasjon, barnehage el...
Habilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelserhttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-vansker-knyttet-til-pubertet-seksualitet-og-identitet-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelserHabilitering ved vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet hos barn og unge med funksjonsnedsettelserNår et barn eller en ungdom med funksjonsnedsettelse har omfattende vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet, kan fastlegen henvise til habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) for utredning samt veiledning og opplæring...
Habilitering ved syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklinghttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-syndromer-hos-barn-og-unge-som-pavirker-funksjon-og-utviklingHabilitering ved syndromer hos barn og unge som påvirker funksjon og utviklingDet finnes et stort antall syndrom som på forskjellige måter påvirker utvikling og funksjon hos barn og unge. De fleste av disse syndromene er sjeldne. Dersom fastlege, foresatte eller andre som kjenner barnet godt mistenker at et barn elle...
Habilitering ved utviklingshemming hos barn og ungehttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-utviklingshemming-hos-barn-og-ungeHabilitering ved utviklingshemming hos barn og ungeUtviklingshemming er som regel en medfødt tilstand som innebærer omfattende lærevansker, samt ulik grad av utfordringer med bevegelse, språk, samhandling og evne til å mestre dagligdagse aktiviteter. Det er vanlig å gradere diagnosen utvikl...
Habilitering ved atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelsehttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-atferdsvansker-hos-barn-og-unge-med-funksjonsnedsettelseHabilitering ved atferdsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelseAtferdsvansker, atferdsforstyrrelser eller utfordrende atferd kan forekomme i ulik grad.  Årsakene kan være flere og sammensatte. Vanskene kan bestå i selvskading og adferd som medfører at grunnleggende behov hos barn og ungdom med funksjon...
Habilitering ved cerebral parese hos barn og ungehttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-cerebral-parese-hos-barn-og-ungeHabilitering ved cerebral parese hos barn og ungeCerebral parese er en varig utviklingsforstyrrelse som skyldes skade som har rammet en umoden hjerne; det vil si en skade som er oppstått før fødsel, i forbindelse med fødsel eller innen barnet var 2 år.
Habilitering ved Down syndrom hos barn og ungehttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-down-syndrom-hos-barn-og-ungeHabilitering ved Down syndrom hos barn og ungeDown syndrom skyldes en medfødt genetisk tilstand. Oftest blir det klart allerede ved fødsel at et barn har Down syndrom. Tilstanden kan gi vansker på mange områder og det er derfor vanlig at barn og ungdom med Down syndrom henvises til hab...
Habilitering ved ervervet hjerneskade hos barn og ungehttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-ervervet-hjerneskade-hos-barn-og-ungeHabilitering ved ervervet hjerneskade hos barn og ungeErvervet hjerneskade hos barn og unge kan ha mange forskjellige årsaker, som for eksempel ulykke, traume eller sykdom. En ervervet skade betyr at barnet eller ungdommen har hatt normal utvikling fram til skaden oppsto. Det er stor variasjon...
Habilitering ved forsinket generell utvikling hos barn og ungehttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-forsinket-generell-utvikling-hos-barn-og-ungeHabilitering ved forsinket generell utvikling hos barn og ungeDet er store individuelle forskjeller i barns utvikling. Allikevel er det noen forventninger til hva barn vanligvis lærer på ulike alderstrinn. Når et barn eller en ungdom ikke utvikler seg slik det er forventet og det vekker bekymring hos...
Habilitering ved forsinket motorisk utvikling hos barn og ungehttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-forsinket-motorisk-utvikling-hos-barn-og-ungeHabilitering ved forsinket motorisk utvikling hos barn og ungeDet er store individuelle forskjeller i barns bevegelsesutvikling. Allikevel er det noen forventninger til hva barn vanligvis lærer på ulike alderstrinn. Når et barn ikke utvikler seg slik det er forventet når det gjelder forflytning og be...
Habilitering ved funksjonstap hos barn og ungehttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-ved-funksjonstap-hos-barn-og-ungeHabilitering ved funksjonstap hos barn og ungeDet er store individuelle forskjeller i barns utvikling. Allikevel er det noen forventninger til hva barn vanligvis lærer på ulike alderstrinn. Når et barn mister ferdigheter han eller hun allerede har utviklet, eller utviklingen av ferdig...
Habilitering - Utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne, utredninghttps://www.sthf.no/behandlinger/habilitering-utviklingshemmingkognitiv-svikt-hos-voksne-utredningHabilitering - Utviklingshemming/kognitiv svikt hos voksne, utredning
Habilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS psykose, Porsgrunnhttps://www.sthf.no/behandlinger/habiliteringrehabilitering-psykisk-helsevern-dps-psykose-porsgrunnHabilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS psykose, Porsgrunn
Habilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS døgn Seljordhttps://www.sthf.no/behandlinger/habiliteringrehabilitering-psykisk-helsevern-dps-dogn-seljordHabilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS døgn Seljord
Habilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS poliklinikk Seljordhttps://www.sthf.no/behandlinger/habiliteringrehabilitering-psykisk-helsevern-dps-poliklinikk-seljordHabilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS poliklinikk Seljord
Habilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS poliklinikk Porsgrunnhttps://www.sthf.no/behandlinger/habiliteringrehabilitering-psykisk-helsevern-dps-poliklinikk-porsgrunnHabilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS poliklinikk Porsgrunn
Habilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS ambulant teamhttps://www.sthf.no/behandlinger/habiliteringrehabilitering-psykisk-helsevern-dps-ambulant-teamHabilitering/rehabilitering psykisk helsevern - DPS ambulant team
Habilitering/rehabilitering psykisk helsevern - Forsterket psykose, Skienhttps://www.sthf.no/behandlinger/habiliteringrehabilitering-psykisk-helsevern-forsterket-psykose-skienHabilitering/rehabilitering psykisk helsevern - Forsterket psykose, Skien

Annet

Pusterommet - et tilbud om fysisk aktivitet til deg som har eller har hatt kreftsykdom

Individuell plan - Sykehuset Telemark

Alle som har behov for langvarige og koordinerte sosial- og helsetjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP) dersom personen selv ønsker det.

Planen skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
Les mer om individuell plan på helsenorge

Arbeid med individuell plan ved Sykehuset i Telemark

Ved Sykehuset i Telemark har vi bygd opp et nettverk av ressurspersoner som jobber med individuell plan, ledet av koordinerende enhet for rehabilitering. Alle klinikker og sengeposter ved Sykehuset i Telemark har ressurspersoner oppnevnt, IP-ansvarlige.

Kontaktinformasjon

IP-ansvarlig for Sykehuset Telemark ved Koordinerende enhet, tlf. 35 00 43 44.

Se oversikt over IP-ansvarlige ved avdelingene

Koordinerende enheter i kommunene i Telemark

Lenker til kommunenes nettsider.
De som har egen side for koordinerende enhet/individuell plan har lenke direkte til denne siden.

Bamble kommune

Bø kommune

Drangedal kommune

Fyresdal kommune

Hjartdal kommuneKragerø kommune

Kviteseid kommune

Nissedal kommuneNome kommune

Notodden kommunePorsgrunn kommuneSauherad kommuneSeljord kommuneSiljan kommune

Skien kommuneTinn kommune

Tokke kommune

Vinje kommune

Regional koordinerende enhet

Regional koordinerende enhet (RKE) gir informasjon og er veiviser til offentlige og private rehabiliteringstilbud. Enheten rettighetsvurderer henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale, og har oversikt over tilbudet i regionen Helse Sør Øst.

Ved å ringe informasjonstelefonen kan du få hjelp og informasjon om tjenester og tilbud i regionen.

Les mer om Regional koordinerende enhet

Informasjonstelefonen for ReHabilitering

Informasjonstelefonen for ReHabilitering er en landsdekkende telefontjeneste som gir informasjon om rehabiliterings- og habiliteringstjenester.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.