Skopiundersøkelse med biopsi

Skopiundersøkelse gjøres i narkose for å kartlegge utbredelse av svulst, og for å ta vevsprøve.