Skulderlidelser

Behandlingsprogram

Det er mange ulike årsaker til smuldersmerter. De vanligste diagnosene er inneklemming eller andre problemer med skuldersenene, frossen skulder eller muskelsmerter. Det finnes flere behandlingsmuligheter, som for eksempel fysioterapi, egentrening, legemidler og noen ganger operasjon.

Les mer om Skuldersmerter
Informasjon fra helsenorge.no

Skuldersmerter

Skuldersmerter kan ha flere ulike årsaker, og behandlingen avhenger av en spesifikk diagnose.

Det finnes mange årsaker til skuldersmerter. En sene, det vil si et bånd som fester en muskel til en knokkel, kan bli klemt under benet i skulderen. En gjentatt bevegelse, for eksempel tunge løft, kan gi senebetennelse eller muskelfestebetennelse. Har du vært utsatt for en ulykke som skadet skulderen, kan dette naturligvis gi smerter. Betennelse i leddene eller slimposer rundt skulderen kan også forårsake smerter.

Dersom du ikke bruker skulderen, for eksempel etter en skade, kan den lett stivne. Dette kalles frossen skulder (frozen shoulder). Tilstanden kan også oppstå helt av seg selv.

Det finnes andre sjeldne årsaker til skuldersmerter som ikke er omtalt i denne artikkelen.

Når skal jeg kontakte lege?

Har du store smerter eller hvis smertene har vart i mer enn seks uker, bør du oppsøke lege. Har du vært utsatt for en ulykke, bør du oppsøke lege straks. Er smertene imidlertid moderate, kan du se an situasjonen en ukes tid før du bestiller time. Les mer om Skuldersmerter (helsenorge.no)