HELSENORGE

Smertefulle undersøkelser og behandlinger av barn - hvordan hjelpe

Alle barn vil i løpet av oppveksten gjennomgå forskjellige undersøkelser og behandlinger, for eksempel å få vaksine, behandle sår eller å ta blodprøve. Hvis barnet ditt har en sykdom, må det kanskje gjennomgå flere undersøkelser og behandlinger som kan være smertefulle og/eller som fremkaller angst både hos foreldre og barn. Her får du noen råd som kan være med på å gjøre slike situasjoner mindre smertefulle og angstfremkallende.