Søvndeprivert EEG

Undersøkelse av den elektriske aktiviteten i hjernen under søvn.