HELSENORGE

Spirometri

Spirometri er en undersøkelse som måler lungefunksjonen din - både hvor mye luft du får til å puste ut (FVC), og hvor raskt du får til å puste ut luften (FEV1 og PEF).


Spirometri kan også foregå ved flere andre avdelinger enn lungepoliklinikk og arbeidsmedisinsk avdeling. Da får praktisk informasjon ved den avdelingen du du får behandling ved.