Ultralydundersøkelse av hjertet gjennom spiserøret

Transøsofagusekkokardiografi

Denne undersøkelsen viser detaljer i hjertet ved hjelp av ultralydsonde i spiserøret, bak hjertet.