HELSENORGE

Utstående ører

Ører ser ulike ut fra person til person. Både form og størrelse varierer. Operasjon av utstående ører er et rent kosmetisk inngrep.