Foto: Google maps, Sykehuset Telemark i Skien

Utbygging somatikk i Skien

På basis av utviklingsplanen for Sykehuset Telemark ble en idéfase for utbygging av somatikk Skien gjennomført. Denne resulterte i en idefaserapport som ble vedtatt i STHFs styre februar 2018. Deretter startet konseptfasen som er planlagt avsluttet i juni 2020.

NyheterFakta om sykehusutbyggingen


Kostnadsramme:  900 mill kr.

Kreftsenter

Antall strålebunkere: 2 stk
Areal:   3.450 m2
Kapasitet:   Strålekapasitet dimensjoneres for å dekke 80% av behovet    for stråling for befolkningen i Vestfold og Telemark

Bygg med akuttsenter (1. etg) og sengeposter (2-4 etg.)

Areal:   9.800 m2
Antall etasjer:  4 + kjeller
Antall senger: 108 døgnplasser + 15 avklaringssenger i akuttsenter

Overordnet ansvar

Prosjektorganisering utbygging somatikk Skien

Prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF (byggherre) har ansvaret for utvikling og bygging av det nye sykehuset i samsvar med Utviklingsplan til Sykehuset Telemark HF.

Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Byggeprosjektet ledes av prosjektsjef Lasse Berg.  Les mer om prosjektet på nettsidene til Sykehusbygg.

 Prosjektorganisasjonen i Sykehuset Telemark HF

Prosjektorganisasjonen i Sykehuset Telemark HF har ansvar for å bidra til driftseffektive løsninger og sikre involvering av brukere og ansatte i egen organisasjon. Denne prosjektorganisasjonen ledes av Utviklingsdirektør Annette Fure.

Arkitekter

Arkitekttjenester i Konseptfasen utføres av Arkitema.

Prosjektforløp og framdriftsplan

Konseptfasen går fram til juni 2020.

I denne fasen inngår:

  • Valg av bygningsmessige alternativ: oktober 2019 - februar 2020
  • Plassering og form: desember 2019 - februar 2020
  • Medvirkningsprosesser design: februar 2020 - april 2020
  • Kalkulering, teknikk, IKT, utstyr: mars 2020 - juni 2020 

I løpet av sommeren skal Helse Sør-Øst beslutte hvilket konsept som skal velges. Deretter starter forprosjektet.

Framdriftsplan konseptfase, utbygging somatikk Skien, desember 2019 - juni 2020

Illustrasjoner, plankart og foto


Kontakt oss

Prosjektorganisasjonen ved Sykehuset Telemark


E-post:  Utbygging@sthf.no
Postadresse: 
Sykehuset Telemark
Utbygging somatikk Skien
Postboks 2900 Kjørbekk
 3710 Skien

Mediahenvendelser

Kontakt kommunikasjonssjef Lars Kittilsen, e-post:lars.kittilsen@sthf.no