Foto: Google maps, Sykehuset Telemark i Skien

Utbygging somatikk i Skien

Sykehuset Telemark har behov for utbygging av det somatiske tilbudet i Skien

Sykehuset Telemark har bygninger oppført fra 1780 til 2005. Flere av disse tilfredsstiller ikke krav og forventninger pasienter har til moderne omgivelser. Vi må derfor bygge om og utvikle sykehuset.

Status

Planleggingen av det somatiske tilbudet i Skien konkretiserer seg. Nå har ledelsen ved sykehuset valgt tre alternativer som skal vurderes nøyere. Dette er et arbeid som mange ansatte ved sykehuset skal være med på.

Prosjekt Utbygging Somatikk Skien (USS) har jobbet med flere alternativer – eller hovedspor som det også kalles. Disse er nå redusert til tre hovedspor.

Porsgrunn først

Byggetrinn 1

I dette hovedsporet har vi løst behovet for kreftbehandling ved å ta i bruk et tilstøtende bygg ved Moflata. Ved å flytte dagens poliklinikk og samlokalisere det med strålebehandlingen, kan vi utvide arealene til medikamentell behandling der de er lokalisert i dag.
Strålebunkere blir etablert som nytt bygg.

Byggetrinn 2

Vest for bygg 58 (Vestfløy) blir det satt opp et erstatningsbygg for å drive med den aktiviteten vi har i Porsgrunn i dag. Her skal det også bli nytt akuttmottak med observasjonspost.

Byggetrinn 3

I parken mellom nordfløy, vestfløy og patologibygget blir det etablert et sengebygg i tre etasjer pluss kjeller. I bygget blir det sengeposter med totalt 105 senger. Barneavdeling, barnepoliklinikk og dagavdeling skal også holde til her.

Byggetrinn 4

Deler av dagens medisinsk poliklinikk i første etasje (bygg 58) bygges om til radiologiske funksjoner.

Byggetrinn 5

Utvide fra fire til bunkere og tre linacer.

I dette hovedsporet ligger det et ønske om å flytte aktiviteten fra Porsgrunn så raskt som mulig.
I dette hovedsporet er det ikke behov for nye kulvertforbindelse. Både erstatningsbygget for Porsgrunn og sengebygget kan kobles sammen i alle etasjer med bygg 58 (Vestfløy).
På den måten kan vi også få all operasjonsvirksomhet på en etasje. Det må etableres en ny akuttheis i dette bygget.
Det er mulig å koble sammen sengeområdene i B53-Moflata med det nye sengebygget med bro en på cirka 40 meter.

Utviklingen av det somatiske tilbudet må deles opp i flere faser, og det er bare den første fasen som bli dekket av rammen på 900 millioner kroner. I dette hovedsporet er det byggetrinn 1 og 2 som inngår i første fase.

Fellesbygg kreft/sengepost

Byggetrinn 1

Her blir det bygd et stort bygg i parken mellom nordfløy, vestfløy og patologibygget. Bygget inneholder stråling, onkologisk poliklinikk og medikamentell behandling. I bygget blir det etablert cirka 105 senger i tre etasjer.

Byggetrinn 2

Bygg 55 (Nordfløy) blir rehabilitert til poliklinikker, dialyse og fertilitetsklinikk. Brystdiagnostisk senter og endomamma poliklinikk blir også plassert i dette bygget. Det samme gjør barneavdelingen med tilhørende dagavdeling og poliklinikk.

Byggetrinn 3

Det blir etablert et påbygg på B58 (Vestfløyen). Dette bygget inneholder utvidet akuttmottak, operasjonsstuer og radiologi. Dersom vi velger en vestlige utvidelsesretning, kan vi ikke beholde dagens akuttmottak som en del av det framtidige akuttmottaket.

Byggetrinn 4

Utvidelse til fire bunkere og tre linacer.

Det nye bygget kobles sammen i alle etasjer med Vestfløyen (B58). Det er mulig å koble sammen sengeområdene i B53-Moflata med det nye sengebygget med bro på cirka 40 meter.

Utviklingen av det somatiske tilbudet må deles opp i flere faser, og det er bare den første fasen som bli dekket av rammen på 900 millioner kroner. I dette hovedsporet er det bare byggetrinn 1 som inngår i første fase.

Kreft og normalsengeposter i forskjellige bygg

Byggetrinn 1

I dette hovedsporet har vi løst behovet for kreftbehandling ved å ta i bruk et tilstøtende bygg ved Moflata. Ved å flytte dagens poliklinikk og samlokalisere det med strålebehandlingen, kan vi utvide arealene til medikamentell behandling der de er lokalisert i dag.
Strålebunkere blir etablert som nytt bygg.

Byggetrinn 2

I parken mellom nordfløy, vestfløy og patologibygget blir det etablert et sengebygg i fire etasjer pluss kjeller. Første etasje benyttes til nytt akuttmottak med observasjonspost, mens de tre øverste etasjene benyttes til sengeposter med totalt 105 senger.

Byggetrinn 3

Bygg 55 (Nordfløy) blir rehabilitert til poliklinikker, dialyse og fertilitetsklinikk. Brystdiagnostisk senter og endomamma poliklinikk blir også plassert i dette bygget. Det samme gjør barneavdelingen med tilhørende dagavdeling og poliklinikk.

Byggetrinn 4

Dagens akuttmottak og legevakt (i underetasjen bygg 58) blir bygd om til dagoperasjonsavdeling. Noe påbygg må påregnes.

Byggetrinn 5

Deler av dagens medisinsk poliklinikk i første etasje (bygg 58) blir bygd om til radiologiske funksjoner.

Byggetrinn 6

Utvidelse til fire bunkere og tre linacer.

I dette hovedsporet er det ikke behov for nye kulvertforbindelse. Sengebygget kobles sammen i alle etasjer med Vestfløyen (B58). Det er mulig å koble sammen sengeområdene i B53-Moflata med det nye sengebygget med bro på cirka 40 meter.

Utviklingen av det somatiske tilbudet må deles opp i flere faser, og det er bare den første fasen som bli dekket av rammen på 900 millioner kroner. I dette hovedsporet er det byggetrinn 1 og 2 som inngår i første fase.

 
 

Nå skal åtte høringsgrupper ved sykehuset evaluere alternativene fram til 6. desember.

Illustrasjon - trakt fra mange til tre, til ett hovedspor

Mange alternativ, tre hovedspor skal bli til ett

Har du spørsmål eller innspill til utbyggingsprosjektet?
Kontakt oss på e-post: utbygging@sthf.no