HELSENORGE
Skien

Bygg 70 i Skien

Bygg 70 ligger i motsatt ende av det parkeringsområdet som ligger nærmest hovedekspedisjonen på sykehusområdet i Skien.

I bygg 70 holder Lærings- og mestringssenteret /LMS) til i den venstre delen av bygget. I den høyre delen har Habilitering for voksne (HAVO) lokaler. Klinisk ernæringsfysiolog (KEF), sosionom og sykehusprest har også kontorer her.

Foran bygget et det noen få reserverte parkeringsplasser for LMS, inklusive 2 plasser for forflytningshemmede.

For mer informasjon om LMS og HAVO - se de respektive avdelingssidene.

Fant du det du lette etter?