Sykehuskapellet - bygg 52 i Skien

Her kan pårørende ringe å avtale syning. Begravelsesbyråer kan avtale tid for utlevering av døde. For bisettelser kan det bestilles tid/dag. 
 Leie av lokaler til bisettelser og syninger avtales, og det avtales tid for vaskeseremonier.

Faktura sendes til det begravelsesbyrået/organisasjonen som ber om syning eller vaskeseremonier.

Hagen utenfor kapellet
Hagen utenfor sykehuskapellet
Inne i sykehuskapellet

Kontakt

Oppmøtested

Sykehuskapellet holder til i bygg 52 på sykehusområdet i Skien. Bygget ligger ned møt Ulefossvegen.

Åpningstider er mandag- fredag 07.30 – 15.00.

Utleveringstider for begravelsesbyråer eller andre som ønsker å hente sine døde:
Mandag – fredag kl. 07.30 – 09.30 og 14.00 – 15.00.

Ved syning etter kl. 15.00 på hverdager og alle helligdager kan man kontakte Andersen begravelsesbyrå, som Sykehuset Telemark har avtale med.
Tlf. 35 55 05 82 eller mobil 404 04 445.

Henvendelser rettes til Frid Berglund på telefon: 35 00 34 33 Mobil: 901 46 042
Besøksadresse
Sykehuset Telemark, Ulefossvegen (Google maps)
3710 Skien

Buss til sykehuset i Skien

Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Ulefossvegen, midt mellom somatisk og psykiatrisk side ved sykehuset i Skien.

Telemarkekspressen mellom Seljord og Vestfold (Telemark Bilruter) stopper på to forskjellige holdeplasser inne på somatisk område i Skien.

Rjukanekspressen (Tinn Billag) stopper ved hovedekspedisjonen i Skien.

Parkering mot avgift

​Ved Sykehuset Telemark i Skien, Porsgrunn og Kragerø er det parkering for pasienter og besøkende mot en avgift. Det er skiltet til de områdene hvor pasienter og besøkende kan parkere.

Les mer om parkeringsordningen på www.sthf.no/praktisk-informasjon/parkering-mot-avgift

Parkeringsområdet i Skien

​På sykehusområdet i Skien er det flere parkeringsområder.

Se oversikt over områdene på www.sthf.no/praktisk-informasjon/parkeringsomrader-i-skien

Praktisk informasjon

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Guidene hjelper deg med å finne frem på sykehuset i Skien og Porsgunn

Sykehuset har inngått en avtale om guidetjeneste med Telemark Røde Kors.

Guidene holder til i vestibylen ved hovedekspedisjonen alle hverdager fra kl. 09.00 til kl. 14.00.

Du kan henvende deg til guidene for å få hjelp til å finne fram i sykehuset slik at du kommer dit du skal. 

Guidene kan ha mye å gjøre, og de vil derfor ikke alltid være på plass.

Pasienter som har behov for ledsagere, kan ikke benytte guidene som erstatning for disse.

Kafeteria og kiosk i Skien

​Kafeteria i vestibylen ved hovedekspedisjonen

Åpningstid

Hverdager kl. 09.00 - 19.00
Helg kl. 10.00 - 19.00

Kantine i bygg 54, ved konferansesenteret

Åpningstid

Hverdager kl. 08.00 -14.30

Minibank

​Det er minibank i vestibylen i hovedbygget på sykehusområdet i Skien, inngang hovedekspedisjonen.

Når en pasient dør

​Pasienten blir liggende på avdelingen i minimum to timer etter dødsfallet. Noen ganger lenger, særlig hvis pårørende med litt lenger avstand til sykehuset ønsker å se avdøde.
Det er også mulig å se den døde på et senere tidspunkt, men da skjer det i regi av begravelsesbyrået.
Familien velger selv om de vil bruke tid inne hos pasienten etter dødsfallet. Dersom familien ønsker en religiøs seremoni eller et annet rituale, velger de det selv. Mer omfattende seremonier ( gjelder særlig andre religioner) må avtales med personalet.
Personalet på avdelingen rydder og ordner rommet etter dødsfallet og legger den døde best mulig til rette i sin seng.
Etter at de to timene er gått, blir avdøde stelt av personalet etter fastlagte prosedyrer, og deretter kjørt ned til kapellet. Der ligger avdøde til begravelsesbyrået henter.
Transporten til kapellet foregår som regel i den seng avdøde har brukt, og det er laget et spesielt og fint teppe som ligger over pasienten under transporten.
Det skal være en pårørendemappe på hver avdeling som inneholder en del praktiske råd ved dødsfall.
Det er de pårørende som selv kontakter et begravelsesbyrå.

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Uteområdene har egne røykesoner, og det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.
Noen steder er det særlige røykeplasser som er merket.

Ved sengepostene ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Tilgang til internett - wifi

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Patologi - avdelinghttps://www.sthf.no/avdelinger/medisinsk-serviceklinikk/patologi-avdelingPatologi - avdelingAvdeling for patologi diagnostiserer vevs- og celleprøver fra hele Telemark, utfører obduksjoner, tilbyr elektronisk overføring av patologisvar til våre rekvirenter og samordner HPV-test og gynekologisk cytologisk svar.