HELSENORGE

Intensiv Skien - seksjon

Vi tilbyr avansert intensivbehandling og har erfaring og spesialkompetanse til å gi pasientene den beste behandling og sykepleie.
Seksjon intensiv er en del av Akutt- og beredskapsklinikken, og er lokalisert i tredje etasje. Seksjonen behandler akutt og kritisk syke voksne og barn fra hele Telemark. Seksjonen har forskjellige typer pasienter, og ivaretar  pasienter etter kirurgiske inngrep og pasienter med ulike medisinske problemstillinger. Det som ofte er felles for dem er at de har svikt i et eller flere organer. Det kan være hjerte- og lungesyke pasienter, gastrokirurgiske pasienter, nevrologiske pasienter, samt infeksjonspasienter. På dagtid har vi også en oppvåkningsenhet, til nyopererte med kortere behov for overvåkning etter operasjon.
Seksjon intensiv har mye avansert teknisk utstyr. I perioder er det høy aktivitet ved seksjonen. Mange av våre pasienter ligger på respirator (pustemaskin) over kortere eller lengre tid. 
Seksjon intensiv har åtte plasser. I tillegg har vi tre isolat og ett barnerom. Postoperativ har ni plasser.
Fant du det du lette etter?