HELSENORGE

Intensiv Skien - seksjon

Ved seksjon intensiv i Skien behandler vi akutt og kritisk syke voksne og barn fra hele Telemark. 
Vi tilbyr avansert intensivbehandling og har erfaring og spesialkompetanse til å gi pasientene den beste behandling og sykepleie.
Seksjonen ivaretar både pasienter etter kirurgiske inngrep og pasienter med ulike medisinske problemstillinger. Det som ofte er felles for dem er at de har svikt i et eller flere organer. Det kan være hjerte- og lungesyke pasienter, gastrokirurgiske pasienter, nevrologiske pasienter, samt infeksjonspasienter. 
Vi har også en oppvåkningsenhet til nyopererte med kortere behov for overvåkning etter operasjon. Oppvåkningsenheten er betjent på dagtid. 
Seksjon intensiv i Skien har mye avansert teknisk utstyr og i perioder høy aktivitet. Mange av våre pasienter ligger på respirator (pustemaskin) over kortere eller lengre tid. 
Fant du det du lette etter?