HELSENORGE

BUP Familiebehandling

BUP Familiebehandling er en del av Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sykehuset Telemark. Vi tilbyr behandling til barn og ungdom opp til 18 år og deres familier.

Vi har tre team: familieteamet, sped- og småbarnsteamet og spiseforstyrrelsesteamet.

Det er kun BUP poliklinikker i Telemark, som kan henvise til familieteamet.
Til sped- og småbarnsteamet og spiseforstyrrelsesteamet kan også fastleger, barneverntjenesten,  andre avdelinger på sykehuset, psykologer i kommunene og privatpraktiserende spesialister henvise.


Fant du det du lette etter?