BUP Familiebehandling

BUP Familiebehandling er en del av Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sykehuset Telemark. Vi tilbyr behandling til barn og ungdom opp til 18 år og deres familier. Vi har tre team: familieteamet, sped- og småbarnsteamet og spiseforstyrrelsesteamet. Det er kun BUP poliklinikker i Telemark, som kan henvise til familieteamet. Til sped- og småbarnsteamet og spiseforstyrrelsesteamet kan også fastleger, barneverntjenesten,  andre avdelinger på sykehuset, psykologer i kommunene og privatpraktiserende spesialister henvise.

g_4149bc77_e633_42bf_befe_58fae454728e

Familieteamet

gir et familieterapeutisk tilbud til barn og deres familier der det vurderes at ordinær poliklinisk behandling ikke dekker pasientens og familiens behov. Det tilstrebes å skreddersy behandlingsopplegg sammen med henviser, pasient og familie. For eksempel handler dette om hvem som skal delta, innholdet i behandlingen og hvor ofte vi skal møtes. Det kan også handle om hvor behandlingen skal foregå; ved polikliniske samtaler hos oss, eventuelt hos samarbeidspart, i hjemmet, eller som del av et familieopphold her, (der man bor i èn av to leiligheter på sykehusområdet og går på skolen som er tilknyttet BUP familiebehandling). Vi dekker hele Telemark fylke.

Sped- og småbarnsteamet

Sped- og småbarnsteamet jobber både forebyggende og med utredning og behandling av tilknytningsvansker og utviklingsforstyrrelser. Vår virksomhet har fokus på utvikling av barnas psykiske helse og det å styrke samspillet i familiene. Vi tilbyr behandling av gravide, sped- og småbarn (0-6 år) i risiko og deres familier som bor i Skien, Porsgrunn, Siljan og Nome.

Spiseforstyrrelsesteamet

Spiseforstyrrelsesteamet gir hjelp til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser og deres familier i hele Telemark fylke. Vi møter barnet/ungdommen i hjemmet, alene eller sammen med foreldre. Vi gir også et familieterapeutisk tilbud der det er behov for dette. Det samarbeides tett med fastlege, barneavdelingen på sykehuset, ungdomspsykiatrisk senter (UPS) og andre aktuelle samarbeidspartnere. Dette avhengig av hva den enkelte pasienten har behov for.

Kontakt

Telefon

Resepsjon:

35 00 35 24
 • Mandag 08:00 - 15:45
 • Tirsdag 08:00 - 15:45
 • Onsdag 08:00 - 15:45
 • Torsdag 08:00 - 15:45
 • Fredag 08:00 - 15:45
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Forløpskoordinator ved BUP Familiebehandling

35 00 35 24
Forløpskoordinator er kontaktpunkt for spørsmål om nasjonalt pasientforløp psykiske lidelser - barn og unge

Postadresse

Seksjon for familiebehandling Sykehuset Telemark Postboks 2900 Kjørbekk 3710 Skien

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gjerpens gate 14 i Skien

Åpningstider

Åpningstider
 • I dag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:45
 • Tirsdag 08:00 - 15:45
 • Onsdag 08:00 - 15:45
 • Torsdag 08:00 - 15:45
 • Fredag 08:00 - 15:45
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Inngangsparti til BUP Grenland, Gjerpens gate 14 i Skien

Gjerpens gate 14

Gjerpens gate 14

3716 Skien

Praktisk informasjon

​​​​Det er Aimo park som drifter avgiftsparkering foran Gjerpens gate 10-20. ​

For priser og annen informasjon se Aimo parks nettside​

​Denne informasjonen er til deg som har barn eller unge i familien. Du er kanskje pasient, pårørende eller forelder til et sykt barn som har søsken.

Les mer om vårt tilbud til barn som pårørende

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

​Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. ​

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. 

Ved manglende oppmøte hvor du ikke har gitt beskjed i god tid i forveien blir du fakturert for et gebyr. 

Les mer om ege​nandeler, frikort og ev. gebyrer ved manglende oppmøte​​Ungdom legges inn ved UPS hovedsaklig etter henvisning fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ( BUP ).
Se  sjekkliste ved henvisning til Ungdomspsykiatrisk senter

For tilreisende pasienter som trenger overnatting presenterer vi her en oversikt over hotell i Skien, Porsgrunn og på Notodden.

Ta kontakt med hotellet for informasjon om pris og bestilling.

 

Sykehuset Telemark har ikke pasienthotell. 

Hotelloversikt

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal må du sende et skjema for å be om utskrift.

Elektronisk forespørsel

Dette kan du gjøre elektronisk ved å logge inn på helsenorge.no - se https://helsenorge.no/pasientjournal

Send forespørsel som ordinær papirpost 

, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter under overskriften innsyn i din pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Pasientdokumentasjon og arkiv
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

​Les mer om skoletilbudet :

Skolen ved BUP familiebehandling

​Det gjelder spesielle lover og regler når pasienten er under 18 år.

Les mer på www.sthf.no/rettigheter/taushetsplikt-og-innsynsrett