HELSENORGE

Nyfødt intensiv - seksjon

Seksjon for nyfødt intensiv tilbyr medisinsk behandling og pleie til for tidlig fødte og syke nyfødte barn.
Seksjonen har øyeblikkelig hjelp funksjon og et tett samarbeid med Seksjon føde og barsel samt Seksjon for barne- og ungdomsmedisin. Samme sted finner du også morsmelkbanken.

Det legges vekt på både et godt vekst- og utviklingsmiljø for barna samt å ivareta hele familien.
Seksjonen er åpen for foreldre hele døgnet. Alle andre visitter må avklares i forkant med foreldre og personale.

 

Fra 2. mars 2022 pågår byggearbeid ved seksjonen, se informasjon om dette under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden - "- Byggearbeid ved Nyfødt intensiv fra 2. mars 2022". 

Fant du det du lette etter?