Nyfødt intensiv - seksjon

Seksjon for nyfødt intensiv tilbyr medisinsk behandling og pleie til for tidlig fødte og syke nyfødte barn.
Seksjonen har øyeblikkelig hjelp funksjon og et tett samarbeid med Seksjon føde og barsel samt Seksjon for barne- og ungdomsmedisin. Samme sted finner du også morsmelkbanken.

Det legges vekt på både et godt vekst- og utviklingsmiljø for barna samt å ivareta hele familien.
Avdelingen er åpen for foreldre hele døgnet. Alle andre visitter må avklares i forkant med foreldre og personale.

Les mer om Nyfødt intensiv - seksjon

Nyfødt intensiv - seksjon

Samarbeid rundt det syke nyfødte barnet

Ved fødselen skal barnet tilpasse seg livet utenfor livmoren. Dette medfører store forandringer for hjerte, lunger, nervesystemet, mage, tarmer, nyrer og stoffskiftet. Perioden etter fødselen er preget av denne omstillingen. Behandlingen ved nyfødt intensiv tar sikte på å gjøre denne overgangen så skånsom som mulig og sikre normal vekst og utvikling for barnet. Som foreldre skal dere lære å ta vare på barnet. Dere gir barnet den første kontakten med andre mennesker og er viktige for barnets videre sosiale utvikling. Samtidig er alle barn i den første perioden etter fødselen avhengige av ro rundt seg for å kunne utvikle seg til harmoniske, små mennesker.

Det er viktig med godt samarbeid mellom personalet og foreldrene slik at barnets vekst og trivsel er god. Foreldrenes stemmer, lukt og berøring virker beroligende på barnet. Så snart situasjonen tilsier det, lar vi barnet få komme ut på mors eller fars bryst. Vi ønsker å støtte foreldrene slik at de kan ta vare på sitt eget barn fra fødselen av. Som foreldre lærer dere raskt å tolke barnets signaler og behov.

Besøkstid

Vi har ingen bestemt besøkstid på avdelingen men besøk avtales med personell i forkant. Av hensyn til barna er besøkende begrenset til søsken og besteforeldre. Disse må være i følge med mor eller far. For barn som blir liggende i avdelingen over mange uker kan det gjøres spesialavtaler.

Våre pasienter er svært sårbare. Antall besøkende er derfor begrenset til to av gangen. Personer som er forkjølet, syk eller har vært utsatt for vannkoppesmitte må ikke inn i avdelingen da infeksjoner kan få svært alvorlige konsekvenser for våre små pasienter.

På formiddagene er det legevisitt i avdelingen. Foreldre kan bli bedt om å gå ut av intensivrommet/ sengerommet når andre foreldre har samtale med barnelegen.

Vi oppfordrer foreldrene til å følge hviletiden på barsel fra kl.14.30 – 15.30, for å få en god hvil i løpet av dagen.

Kosedyr i barnesengene

Kosedyr i barnesengene

Det er ikke tillatt med kosedyr i barnesengene. Om noen har  et sterkt ønske om å ha kosedyr i barnets seng, må disse være vasket ved 85º.

Mobiltelefon i avdelingen

Mobiltelefoner som tas med inn i avdeling skal tørkes over med 70% vaskesprit, på grunn av smittefare. Mobiltelefonen skal være satt på lydløs. Vi ønsker minimal bruk av mobil av hensyn til barna i avdelingen. Husk at barnet trenger din oppmerksomhet.

Matservering

Mødre som er skrevet ut fra barsel kan fortsette å spise på barsel når de oppholder seg hos barnet sitt her på nyfødt intensiv over mer enn to stell. Vi leverer ut ”mammaskilt” og ”pappaskilt” som er greit å ha på seg når en spiser på barsel. Ønsker begge å spise på barsel må man betale for kosten for en person.

Varm mat som lunsj og middag må bestilles. Bestill ved å si ifra dagen før til personalet på Seksjon for nyfødt intensiv. Beskjed gis kvelden før. Brødmat kan hentes ved selvbetjening. Far må ha pappaskilt.      

Ved spørsmål: Ta direkte kontakt med personalet på Seksjon for nyfødt intensiv, eller ring oss på tlf. 3500 4763 / 3500 4908

Når mor blir skrevet ut fra barsel

Ved enkelte anledninger kan mor beholde rommet på i barselavdelingen etter at hun selv er skrevet ut. Hun blir da værende som ledsager til barnet sitt, men er ikke lenger pasient. Det innebærer at hun får mat, men ut over det ingen videre oppfølging fra personalet på barsel. Når hun må fysisk flytte ut fra barsel kan vår foreldrekrok være et sted å bo videre. Vi har tre voksensenger i foreldrekroken.

Hjemreise

Lengden på oppholdet varierer avhengig av barnets tilstand og modenhet. Noen barn blir flyttet over til barsel etter avsluttet behandling ved nyfødt intensiv, men de aller fleste premature er i avdelingen til de er passert 36 uker og har en vekt på ca. 2 kg. Barnet må være stabilt og kunne få i seg nok næring. Noen barn har behov for videre oppfølging av barnelege etter hjemreise. Dette blir det gitt informasjon om ved utreise.

Vi trenger morsmelkgivere

 


Kontakt

Oppmøtested

Vi holder til i 5. etg i hovedbygget i Skien, vegg-i-vegg med
fødeavdelingen. Henvendelse i hovedekspedisjonen.

Telefon
Ekspedisjon: 35004908

Morsmelkbank: 35004763

Dersom du ikke får svar på seksjonens telefonnummer, ring sykehusets sentralbord på 35003500

Postadresse
Nyfødt intensiv
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien
Hovedekspedisjon i Skien
Besøksadresse
Ulefossveien 55(Google maps)
3710 Skien
Telefon
35003500

Buss til sykehuset i Skien

Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Ulefossvegen, midt mellom somatisk og psykiatrisk side ved sykehuset i Skien.

Telemarkekspressen mellom Seljord og Vestfold (Telemark Bilruter) stopper på to forskjellige holdeplasser inne på somatisk område i Skien.

Rjukanekspressen (Tinn Billag) stopper ved hovedekspedisjonen i Skien.

Reise med rekvisisjon til og fra sykehuset

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på www.pasientreiser.no

Praktisk informasjon

- Kafeteria og kiosk i Skien - åpningstider

I Skien er det kafeteria og kiosk i vestibylen, inngang via hovedekspedisjonen.

Åpningstid

Mandag - fredag, alle hverdager: kl. 09.00 - 19.00
Helg:  kl. 10.00 - 19.00

- Kantine i bygg 54 i Skien - åpningstider

Her serveres varme og kalde retter. Kantinen har youghurtbar og rikholdig salatbar.

Åpningstid

Mandag - fredag, alle hverdager: kl. 08.00 -14.30

- Parkering mot avgift

Parkering koster kr 10,- pr time, maks kr 50,- pr døgn.
Ved bruk av kort betaler du kun for tiden du har stått parkert, dersom kortet settes inn i automaten igjen før du drar fra parkeringen. (Gjelder ikke Kragerø)

Det er gratis parkering i helgene, fra fredag kl. 24.00 til søndag kl. 24.00. (Gjelder ikke Kragerø)

I Skien er det mulig å kjøpe parkeringskort som gjelder for 14 dager og koster kr 150,-. Du bestiller kortet på avdelingen, og kan hente og betale det i hovedekspedisjonen.

 

- Parkeringsområdet i Skien

​På sykehusområdet i Skien er det flere parkeringsområder.

Se oversikt over områdene på www.sthf.no/praktisk-informasjon/parkeringsomrader-i-skien

- Telefon - mobiltelefon

​Det er tillatt å bruke mobiltelefon på de fleste steder. Der hvor det er visse restriksjoner, vil personalet si fra.

- Tilgang til internett - wifi

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Besøkstid

​Den alminnelige besøkstiden er:
kl.14 til kl.15
kl.18 til kl.19

Besøkstid på barsel er kun kl. 18.00 - 19.00 alle dager.

Besøkstid på Seksjon intensiv i Skien er:
kl. 12.00-14.00 og 17.00-19.00

Les mer om besøkstider på www.sthf.no/praktisk-informasjon/besokstider-ved-sykehuset-telemark

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Guidene hjelper deg med å finne frem på sykehuset i Skien og Porsgunn

Sykehuset har inngått en avtale om guidetjeneste med Telemark Røde Kors.

Guidene holder til i vestibylen ved hovedekspedisjonen alle hverdager fra kl. 09.00 til kl. 14.00.

Du kan henvende deg til guidene for å få hjelp til å finne fram i sykehuset slik at du kommer dit du skal. 

Guidene kan ha mye å gjøre, og de vil derfor ikke alltid være på plass.

Pasienter som har behov for ledsagere, kan ikke benytte guidene som erstatning for disse.

Innleggelse og utskriving

Innleggelse kan være akutt eller planlagt.
Ved akutt sykdom eller ulykker, dvs øyeblikkelig hjelp - kan du selv eller andre ringe 113.
Planlagt innleggelse finner sted når du en tid etter en poliklinisk vurdering på grunnlag av en henvisning/søknad fra din fastlege, legges inn for behandlingen ved sykehuset.

Ved utskrivning fra sykehuset skal du ha en utskrivningssamtale med lege.  

Les mer om akutt innleggelse, planlagt innleggelse og utskriving på www.sthf.no/praktisk-informasjon/innleggelse-og-utskriving  

Minibank

​Det er minibank i vestibylen i hovedbygget på sykehusområdet i Skien, inngang hovedekspedisjonen.

Pasientjournal - bestille utskrift av egen journal

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter#innsyn-i-din-pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Dokumentasjonssenteret
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Testing etter utenlandsopphold i sykehus eller institusjon

​Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt sykehus eller helseinstitusjon utenfor Norden, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus.

Les mer om hva og hvorfor på www.sthf.no/behandlinger/testing-etter-opphold-pa-sykehus-eller-helseinstitusjon-utenfor-norden

Inhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehus - nyfødt intensivhttps://www.sthf.no/behandlinger/inhalasjonsbehandling-til-barn-innlagt-pa-sykehus-nyfodt-intensivInhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehus - nyfødt intensivIInhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehusInhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehusInhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehusInhalasjonsbehandling til barn innlagt på sykehus
Morsmelkgiverhttps://www.sthf.no/behandlinger/morsmelkgiverMorsmelkgiverMMorsmelkgiverMorsmelkgiverMorsmelkgiverMorsmelkgiver
Retinopati hos premature (ROP)https://www.sthf.no/behandlinger/retinopati-hos-premature-ropRetinopati hos premature (ROP)RRetinopati hos prematureRetinopati hos prematureRetinopati hos prematureRetinopati hos premature
Ultralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnhttps://www.sthf.no/behandlinger/ultralyd-av-hjernen-hos-for-tidlig-fodte-barnUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnUUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barnUltralyd av hjernen hos for tidlig fødte barn
Ultralyd av hjertet hos barn på nyfødt intensivhttps://www.sthf.no/behandlinger/ultralyd-av-hjertet-hos-barn-pa-nyfodt-intensivUltralyd av hjertet hos barn på nyfødt intensivUUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdomUltralyd av hjertet hos barn og ungdom

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.