HELSENORGE

Habilitering for barn og unge (HABU) - seksjon

Seksjon habilitering for barn og unge (HABU) yter spesialisthelsetjenester til barn og unge med medfødte eller tidlig erverva funksjonsnedsettelser (0-18 år). Målet for våre tjenester er at barn og unge med funksjonsnedsettelser i størst mulig grad skal oppnå mestring, selvstendighet og deltakelse i samfunnet.
Vi tilbyr tverrfaglig utredning, diagnostikk, behandling, veiledning og tilrettelegging. Vi arrangerer ulike kurs for pasienter, foreldre og samarbeidspartnere.

HABU samarbeider med annen spesialisthelsetjeneste, barnehager, skoler, fastleger, NAV og kommunal helse- og omsorgstjeneste.
Ved Sykehuset Telemark blir barn og unge under 18 år med autismespekterforstyrrelser utredet og fulgt opp ved Seksjon for autismespekterforstyrrelser. HABU har et nært samarbeid med denne seksjonen.

Fant du det du lette etter?