HELSENORGE

Ambulant slagteam

Ambulant slagteam får henvist pasienter fra slagenheten i nevrologisk sengepost, og målgruppen er pasienter med lette og moderate utfall etter hjerneslag.

Teamet tar kontakt med pasienten allerede under oppholdet på sykehuset, for så tidlig som mulig å kartlegge behov for videre rehabilitering og oppfølging.

Ambulant slagteam består av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut og samarbeider tett med kommunen. Vi tar tidlig kontakt med hjemmetjenesten og andre mulige samarbeidspartnere.

Vi kan bidra med:
- Koordinering av tjenestene rundt hver enkelt
- Kompetanseoverføring, undervisning
- Fortløpende informasjon og veiledning til pasient, pårørende og andre samarbeidspartnere
- Veiledning ved videre hjemmebasert rehabilitering

Fant du det du lette etter?