HELSENORGE

LMS - Lærings- og mestringssenter

Lærings- og mestringssenteret (LMS) arbeider for at pasienter og pårørende skal få bedre livskvalitet og mestring av sykdommen, gjennom økt kunnskap.

 

I tillegg til pasient- og pårørendeopplæring arrangerer vi kurs og andre tiltak for helsepersonell. Formålet er å bedre kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende.

 

I vårt informasjonssenter er det tilgang på brosjyrer, tidsskrift, litteratur og internett. Her er det mulig å komme i kontakt med brukerorganisasjonene og deres likemenn.  Vi har tilgjengelige lokaler for samarbeidsmøter, selvhjelpsgrupper, likemannsarbeid, brukerkontor osv.

 

Vi har LMS-kurs både i Skien og på Notodden.

Fant du det du lette etter?