LMS - Lærings- og mestringssenter

Ved LMS, Lærings- og mestringssenter, arbeider vi for at pasienter og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseutfordringer. Målet er å bidra til økt livskvalitet gjennom bedre mestring med sykdommen.

Vi har LMS-kontor både i Skien og på Notodden.

Les mer om LMS - Lærings- og mestringssenter

LMS - Lærings- og mestringssenter

Oppgaver i et Lærings- og mestringssenter

Pasient -og pårørendeopplæring. Vi støtter opp under klinikkenes arbeid med pasient- og pårørendeopplæring, og arrangerer kurs for de som har langvarige helseutfordringer. Kursene planlegges og gjennomføres i samarbeid med erfarne fagfolk og erfarne brukere (brukerrepresentant). Pårørende blir invitert med og deltar gratis. LMS-kursene handler om kunnskapsdeling mellom helsepersonell og pasient, og pasienter i mellom. Målet er å skape trygghet og at økt kunnskap kan bidra til bedre mestring.

Helsepedagogisk nettverk. Vi arrangerer kurs og andre tiltak for helsepersonell i kommuner og sykehus. Formålet er å bedre kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende.

Informasjonssenter. I vårt informasjonssenter er det tilgang på brosjyrer, tidsskrift, litteratur og internett. Her er det mulig å komme i kontakt med brukerorganisasjonene og deres likemenn.
Det er åpent for pasienter/pårørende ved sykehuset til å for eksemple bruke Pc-ene. Vi har tilgjengelige lokaler for samarbeidsmøter, selvhjelpsgrupper, likemannsarbeid, brukerkontor osv.

Samhandlingsarena mellom kommuner, helseforetak og brukerorganisasjoner/brukere.

Kontakt

Oppmøtested

Vi har LMS-kontor både i Skien og på Notodden.

Besøksadresse i Skien: se besøksadresse.
Besøksadresse på Notodden:
Lærings- og mestringssenter Notodden
Henrik Wergelands gate 12A
3675 Notodden.

LMS-kontoret er bemannet alle hverdager fra kl.08.00 - 15.30.

Telefon
Skien: 35 00 43 44 / 902 35 040 Notodden: 35 02 13 20 / 902 39 912
E-post
Postadresse

LMS - Lærings- og mestringssenter
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Buss til sykehuset i Skien

Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Ulefossvegen, midt mellom somatisk og psykiatrisk side ved sykehuset i Skien.

Telemarkekspressen mellom Seljord og Vestfold (Telemark Bilruter) stopper på to forskjellige holdeplasser inne på somatisk område i Skien.

Rjukanekspressen (Tinn Billag) stopper ved hovedekspedisjonen i Skien.

Parkering mot avgift

​Ved Sykehuset Telemark i Skien, Porsgrunn og Kragerø er det parkering for pasienter og besøkende mot en avgift. Det er skiltet til de områdene hvor pasienter og besøkende kan parkere.

Les mer om parkeringsordningen på www.sthf.no/praktisk-informasjon/parkering-mot-avgift

Parkeringsområdet i Skien

​På sykehusområdet i Skien er det flere parkeringsområder.

Se oversikt over områdene på www.sthf.no/praktisk-informasjon/parkeringsomrader-i-skien

Reise med rekvisisjon til og fra sykehuset

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på www.pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Guidene hjelper deg med å finne frem på sykehuset i Skien og Porsgunn

Sykehuset har inngått en avtale om guidetjeneste med Telemark Røde Kors.

Guidene holder til i vestibylen ved hovedekspedisjonen alle hverdager fra kl. 09.00 til kl. 14.00.

Du kan henvende deg til guidene for å få hjelp til å finne fram i sykehuset slik at du kommer dit du skal. 

Guidene kan ha mye å gjøre, og de vil derfor ikke alltid være på plass.

Pasienter som har behov for ledsagere, kan ikke benytte guidene som erstatning for disse.

Kafeteria og kiosk i Skien

​Kafeteria i vestibylen ved hovedekspedisjonen

Åpningstid

Hverdager kl. 09.00 - 19.00
Helg kl. 10.00 - 19.00

Kantine i bygg 54, ved konferansesenteret

Åpningstid

Hverdager kl. 08.00 -14.30

Minibank

​Det er minibank i vestibylen i hovedbygget på sykehusområdet i Skien, inngang hovedekspedisjonen.

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Uteområdene har egne røykesoner, og det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.
Noen steder er det særlige røykeplasser som er merket.

Ved sengepostene ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Arrangementer

 • 12.09 tirsdag
  Leve med CFS/ME

  Kurset er for deg som har fått diagnosen og som er i stand til å delta i gruppesamling på 2 timer. Mild til moderat CFS/ME.

 • 11.10 onsdag
  Diabetes Mellitus type 1

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • 23.10 mandag
  Hjerterehabilitering

  Programmet går over 8 uker med 2 samlinger per uke, mandag og torsdag. Mandag i første og tredje uke er undervisning, 23. oktober og 2. november De øvrige samlingene er trening med fysioterapeut.

 • 23.10 mandag
  2 dagerskurs for brystkreftopererte

  Kurset er laget for deg som er brystkreftoperert

 • 01.11 onsdag
  Å leve bedre med artrose

  3 dagers kurs for deg som har artroseplager i hofter og/eller knær.

 • 08.11 onsdag
  Diabetes mellitus type 2

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

 • 16.11 torsdag
  Gynekologisk kreft

  2 dagers kurs for deg som har gynekologisk kreft.

 • 28.11 tirsdag
  En god hverdag med cøliaki

  Kurset er for deg som har fått cøliaki.

 • 28.11 tirsdag
  Artrosekurs

  Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.