HELSENORGE

Medisinsk genetikk - seksjon

Vår seksjon er en av fem medisinsk genetiske avdelinger i Norge.

Seksjonen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189.

Våre genetiske helsetjenester omfatter:
1. Utredning, veiledning og diagnostikk ved mistenkt eller påvist genetisk sykdom/utviklingsavvik.
2. Utredning og veiledning av slektninger ved påvist genetisk sykdom/utviklingsavvik.
3. Utredning og veiledning ved påvist genetisk årsak til ufrivillig barnløshet.
Fant du det du lette etter?