HELSENORGE

Alderspsykiatri - poliklinikk

Poliklinikken utreder og behandler kompliserte psykiske lidelser hos eldre, inkludert demens - og demenslignende tilstander. Poliklinikken har også hukommelsesklinikkfunksjon. Det vil si at vi utreder personer med begynnende kognitiv svikt og mistanke om demens. Personer under 65 år med hukommelsesproblemer utredes i samarbeid med nevrologisk avdeling.
Poliklinikken driver også utadrettet virksomhet som veiledning og undervisning i kommunene.

Fant du det du lette etter?