HELSENORGE

Antifosfolipid syndrom

Antifosfolipidsyndrom er en autoimmun sykdom. Det vil si at kroppens eget immunforsvar er overaktivt og angriper eget vev.