HELSENORGE

CT av mage/bukhule (CT-abdomen)

CT er en røntgenundersøkelse der vi tar tverrsnittbilder av områder i kroppen ved hjelp av røntgenstråler.