Endokarditt

Bakteriell infeksjon i den indre hjertehinnen

Bakterievekst i den indre hjertehinnen (bakteriell endokarditt) er en sjelden sykdom som kan inntreffe i både normale og unormale hjerter. Ved visse former for hjertefeil er risikoen for dette større enn ellers.

Les mer om Endokarditt (infeksjon i hjertet)
Informasjon fra helsenorge.no

Endokarditt (infeksjon i hjertet)

Endokarditt er en alvorlig infeksjon i de indre delene av hjertet. Enkelte hjertesykdommer gjør deg utsatt for en slik bakteriell infeksjon.

​​​​​​​​Endokarditt skyldes at bakterier som kommer inn i blodbanen (bakteremi) slår seg ned i de indre delene av hjertet. Her kan infeksjonen gjøre stor skade, særlig på hjerteklaffene. Infeksjonen kan også spres til andre deler av kroppen.

Bakteremi kan oppstå ved infeksjoner i for eksempel hud eller tenner, og som komplikasjon til visse medisinske undersøkelser og behandlinger. Det er mindre risiko for å få infeksjon i hjertet dersom du tar medisiner som virker mot bakterier før slike prosedyrer. Denne typen behandling kalles endokardittprofylakse eller antibiotikaprofylakse.

Dersom du vet at det er risiko for at du kan få endokarditt, må du oppsøke lege raskt dersom du har feber eller føler deg syk uten at det er noen spesiell grunn til det.

Hvem har økt risiko for å få endokarditt?

Endokarditt er i utgangspunktet en sjelden tilstand, men forekommer oftere ved visse typer hjertesykdom og hos sprøytenarkomane.

Risikoen for å få endokarditt er høyere hvis du

  • har hatt infeksjon i hjertet (endokarditt) tidligere
  • har innsatte klaffeproteser eller rørgraft i større kar
  • har kirurgisk konstruerte lungeshunter eller conduit
  • har visse typer medfødte hjertefeil

Medfødte hjertefeil som gir økt risiko for endokarditt er

  • komplekse ukorrigerte medfødte hjertefeil hvor barnet blir blålig i huden
  • komplett reparerte medfødte feil – første 6 måneder etter operasjon eller kateterbasert intervensjon
  • korrigerte medfødte hjertefeil med restdefekt nær reparasjonsstedet

Tilhører du en av disse risikogruppene, er det svært viktig å forebygge endokarditt med tiltak som hindrer bakterier i å komme inn i blodbanen. I situasjoner der risikoen for at dette skjer er høy, kan det kan være aktuelt for deg med forebyggende medisinering mot infeksjon i hjertet, såkalt endokardittprofylakse.

Les mer om Endokarditt – infeksjon i hjertet (helsenorge.no)