HELSENORGE
Bakteriell infeksjon i den indre hjertehinnen

Endokarditt

Bakterievekst i den indre hjertehinnen (bakteriell endokarditt) er en sjelden sykdom som kan inntreffe i både normale og unormale hjerter. Ved visse former for hjertefeil er risikoen for dette større enn ellers.