Hodeimpulstest (HIT)

Hodeimpulstest (HIT) er en enkel metode for å undersøke hvordan balanseorganet og balansenerven fungerer.