HELSENORGE

Hodeimpulstest (HIT)

Hodeimpulstest (HIT) er en metode for å undersøke hvordan balanseorganet og balansenerven fungerer.