Hørselsscreening hos nyfødte

Det har tidligere vært vanskelig å teste hørselen på svært små barn, og derfor har det kunne tatt tid før en har begynt å mistenke at barnet hører dårlig. Vi tester derfor hørselen til alle nyfødte med det formålet å kunne oppdage et eventuelt medfødt hørselstap så tidlig som mulig, og da kunne sette i gang hjelpetiltak så raskt som mulig.

Ved Sykehuset Telemark foregår hørselstesten på Seksjon for barsel eller Seksjon nyfødt intensiv, avhengig av hvor barnet er innlagt.