HELSENORGE

Hørselsscreening hos nyfødte

Vi tester hørselen til alle nyfødte for å kunne oppdage et eventuelt medfødt hørselstap så tidlig som mulig, og da kunne sette i gang hjelpetiltak så raskt som mulig.

Ved Sykehuset Telemark foregår hørselstesten på Seksjon for barsel eller Seksjon nyfødt intensiv, avhengig av hvor barnet er innlagt.