Kreft og blodsykdommer poliklinikk

Immunologisk trombocytopeni (ITP) behandling - Skien

Immunologisk trombocytopeni er små hudblødninger eller store blåmerker som oppstår uten noen kjent skade, som skyldes redusert mengde blodplater. Formålet med behandlingen er å øke trombocytt‐tallet så mye at eventuelle blødninger stanser eller forebygges.


Innledning

Denne tilstanden kaltes tidligere idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP). Forkortelsen ITP er beholdt selv om tilstanden har fått nytt navn.

Immunologisk trombocytopeni er den vanligste forklaringen på for lavt antall blodplater. Blodplatene, trombocyttene, har som viktigste oppgave å sørge for å danne en blodplateplugg som gjør at man slutter å blø ved en fersk karskade.


Symptomer

De fleste pasientene oppdages ved at de søker legehjelp på grunn av spontane hudblødninger, det vil si blåflekker i huden uten at det har vært noen skader. Særlig hos barn kan man legge merke til blåmerker som plutselig oppstår uten noen kjente skader. 

Blant kvinner kan en tilstand med lave blodplater for eksempel føre til langvarige eller uregelmessige menstruasjonsblødninger. 

I noen tilfeller mangler symptomer, og sykdommen oppdages tilfeldig i en blodprøve. Årsak

Årsaken til sykdommen er ikke kjent. Sykdommen er såkalt autoimmun ‐ det vil si at den syke har dannet antistoffer i dette tilfellet mot sine egne blodplater. Antistoffene binder seg til overflaten av blodplatene, og fører til at de ødelegges raskere enn normalt. Antistoffene fører også føre til nedsatt produksjon av blodplater i beinmargen. Summen av dette kan bli at antallet blodplater blir lavere enn det som er normalt.

Før

Blodprøver er nødvendig for å stille diagnosen. Antallet blodplater skal normalt være i området 150‐450 x 109/L, ved denne sykdommen er tallet under 100 x 109/L. Det er også et krav til denne diagnosen at det ikke skal foreligge tegn til andre blodsykdommer unntatt eventuell jernmangel. I de fleste tilfeller kan diagnosen stilles på bakgrunn av disse undersøkelsene.

Sekundær trombocytopeni

Det finnes en rekke sykdommer som kan føre til blodplatemangel (sekundær trombocytopeni). Dersom det er mistanke om underliggende sykdom, er det nødvendig med mer omfattende utredning i sykehus. I slike tilfeller kan det bli tatt beinmargsprøve, og en rekke supplerende blodprøver. Dersom man finner en underliggende sykdom, er det ikke lenger primær immunologisk trombocytopeni som er diagnosen.

Under

Formålet med behandlingen er å øke trombocytt‐tallet så mye at eventuelle blødninger stanser eller forebygges. 

Vanligvis er det tilstrekkelig at nivået av blodplater er over 30‐50 for å unngå blødning. Eventuell behandling må vurderes ut fra pasientens alder og tilstandens alvorlighetsgrad. Nyoppståtte tilfeller uten alvorlige symptomer kan i de fleste tilfellene observeres uten behandling.

Immundempende behandling med kortisonpreparat

Hvis behandling er nødvendig på grunn av lavt blodplatetall og høy blødningsfare, er det oftest immundempende behandling med kortisonpreparat som velges først.

Fjerning av milt

Hos pasienter med kronisk forløp som ikke oppnå effekt med medisiner, er det aktuelt å fjerne milten, et inngrep som hjelper mange. I sjeldnere tilfeller kan det bli snakk om å gi ulike former for immunmodulerende behandling og benmargstimmulerende stoffer. Ved livstruende blødninger kan det være aktuelt med blodoverføring med tilførsel av blodplater.

Behandling voksne kronikere

Den kroniske formen hos voksne trenger i de fleste tilfeller ikke behandling. Det er sjelden at det forekommer blødninger dersom trombocyttallet er over 30. Dersom en ved gjentatte kontroller finner nivåer over 30‐50, er det ikke grunn til behandling. Men det er aktuelt å behandle dersom pasienten har blødningstegn eller vedkommende skal gjennomgåoperasjoner med fare for blødning. I slike tilfeller gis kortison eller immundempende midler, som hos de fleste øker blodplatetallet så lenge medisinen tas. Nå behandlingen avsluttes, faller vanligvis blodplatetallet til tidligere målt nivå igjen.

Langvarig behandling

Dersom blodplatetallet fortsetter å ligge under 30, kan det hos noen pasienter være nødvendig med langvarig behandling med medisiner.

Etter

Hos barn har sykdommen oftest et kortvarig og forbigående forløp. Hos voksne ser man oftere et kronisk forløp. Men begge forløpsformene finnes båe hos barn og voksne. Hos voksne øker dessuten hyppigheten med økende alder. 

Vaksine

Pasienter som får fjernet milten som er annenlinjebehandling ved ITP, som ikke har respons på immundempende midler, må vaksineres mot pneumokokk‐bakterien ca. hvert 5. år, og bør også vaksineres mot hemofilus influenza (Hibvaksine) og mot meningokokker. Infeksjonsforsvaret mot denne typen bakterier er svekket nå milten er fjernet. Ved feber er det viktig å raskt oppsøke lege fordi det ofte vil være aktuelt å behandle febersykdommer med antibotika.
Vær oppmerksom

Blødningene som kan oppstå kan være alvorlige. Det er viktig å unngå medisiner som øker blødningsfaren mens sykdommen pågår. Eksempler på dette er acetylsalisylsyre (globoid, albyl) og betennelsesdempende medisiner (eks.: naproxen, ibumetin). Også ved skader og ved operative inngrep, inkludert tannlegebesøk, skal man være oppmerksom på at blødningsfaren er økt.

Kontaktinformasjon

Buss til sykehuset i Skien

Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Ulefossvegen, midt mellom somatisk og psykiatrisk side ved sykehuset i Skien.

Telemarkekspressen mellom Seljord og Vestfold (Telemark Bilruter) stopper på to forskjellige holdeplasser inne på somatisk område i Skien.

Rjukanekspressen (Tinn Billag) stopper ved hovedekspedisjonen i Skien.

Pasientreiser og Helseekspressen

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Se informasjon på www.helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser om rettigheter og hvordan søke om dekning av reiseutgifter, eventuelt få rekvirert transport dersom du har krav på dette. 

Ring 915 05 515 for informasjon og veiledning.

Kontaktinformasjon til Pasientreisekontoret for Telemark og Vestfold på www.sthf.no/pasientreisekontoret

I Telemark er det helseekspresser som trafikkerer strekningene Skien - Oslo.

Se Helseekspressens rutetider på www.helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/planlegg-pasientreisen-din/helseekspressen

Les mer om pasientreiser og Helseekspressen på www.sthf.no/praktisk-informasjon/pasientreiser

Reise med rekvisisjon til og fra sykehuset

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på www.pasientreiser.no

Praktisk informasjon

- Kafé og kiosk i Skien - åpningstider

I Skien er det kafé og kiosk i vestibylen, inngang via hovedekspedisjonen.

Åpningstid

Mandag – fredag kl.08.00 – 19.00
Lørdag og søndag: kl. 10.00 - 19.00

- Kantine i bygg 54 i Skien - åpningstider

Kantinen i  bygg 54 i Skien er stengt for besøkende, kun åpen for ansatte.

 

- Områdekart Skien - sør for Ulefossvegen

​Kartutsnittet er hentet fra google maps og påført byggnummer. Se også kart på google maps.

Områdekart for sykehusområdet i Skien, sør for Ulefossvegen

- Parkering i Skien og Porsgrunn

Alle besøkende oppfordres til å lese skiltingen for parkering nøye.

Skien og Porsgrunn

Det er Aimo Park som driver parkeringsordningen i Skien, i Porsgrunn er det Park nordic. 

Priser og betaling

  • kr 7 per påbegynt halvtime
  • kr 75 per døgn, maksimalt 300 kroner for parkering inntil 14 dager

Ved bruk av kort betaler du kun for tiden du har stått parkert, dersom kortet settes inn i automaten igjen før du drar fra parkeringen.

Det er også mulig å benytte en app på mobil.

Når må du betale for parkering?

Du må betale parkeringsavgift på hverdager, mandag til fredag, hele døgnet. Det er gratis parkering i helgene, fra fredag kl. 24.00 til søndag kl. 24.00. Det er også gratis parkering på helligdager og offentlige høytidsdager.

Husk registreringsnummer på bilen din

Når du blir bedt om det må du registrere bilens registreringsnummer i betalingsautomaten.

Har du oppgitt registreringsnummer i automaten får du ikke billett. Da blir kontroll utført mot registreringsnummeret.

El-bil

Det er ladeplasser for el-bil på parkeringsplassen ved Tannklinikken i Skien. Ladestasjonene er eid og drevet av det eksterne firmaet Fortum.

MC

MC må benytte samme parkeringstilbud som for bil.

Blodgivere

Det er gratis parkering for blodgivere på reserverte plasser. Du må registrere bilnummeret når du kommer til blodbanken for å få gratis parkering. 

Bevegelseshemmede

Bevegelseshemmede parkerer gratis, med parkeringskort fra kommunen.
Da er det ikke nødvendig å registrere bilnummeret.

- Parkeringsområdet i Skien

​På sykehusområdet i Skien er det flere parkeringsområder.

Se oversikt over områdene på www.sthf.no/praktisk-informasjon/parkeringsomrader-i-skien

- Tilgang til internett - wifi

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Apotek - Sykehusapoteket i Skien

​Sykehusapoteket i Skien holder til i underetg. i bygg 54.

Det er egne parkeringsplasser på utsiden.

Se nettsiden til sykehusapotekene: www.sykehusapotekene.no/steder/skien

Betaling av egenandel

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

  • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
  • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
  • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
  • yrkesskade
  • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Blomster og parfyme

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Guidetjeneste i Skien og Porsgunn

Guidene kan hjelpe deg med å finne fram i Skien og Porsgrunn.

Sykehuset har inngått en avtale om guidetjeneste med Telemark Røde Kors.

Guidene holder til i vestibylen ved hovedekspedisjonen alle hverdager fra kl. 09.00 til kl. 14.00.

Du kan henvende deg til guidene for å få hjelp til å finne fram i sykehuset slik at du kommer dit du skal. 

Guidene kan ha mye å gjøre, og de vil derfor ikke alltid være på plass.

Pasienter som har behov for ledsagere, kan ikke benytte guidene som erstatning for disse.

Hotelloversikt - Skien, Porsgrunn og Notodden

For tilreisende pasienter som trenger overnatting presenterer vi her en oversikt over hotell i Skien, Porsgrunn og på Notodden.

Ta kontakt med hotellet for informasjon om pris og bestilling.

 

Sykehuset Telemark har ikke pasienthotell. 

Pasientjournal - bestille utskrift av egen journal

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal må du sende et skjema for å be om utskrift.

Elektronisk forespørsel

Dette kan du gjøre elektronisk ved å logge inn på helsenorge.no - se https://helsenorge.no/pasientjournal/se-pasientjournalen-din-fra-helse-sor-ost

Send forespørsel som ordinær papirpost 

, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter#innsyn-i-din-pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Dokumentasjonssenteret
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Sykehusprest

​Dersom du skulle trenge en samtalepartner mens du er innlagt på sykehuset kan sykehuspresten, som har taushetsplikt, være en mulighet.

Les mer om sykehusprest på www.sthf.no/praktisk-informasjon/sykehusprest

Testing etter utenlandsopphold i sykehus eller institusjon

​Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt sykehus eller helseinstitusjon utenfor Norden, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus.

Les mer om hva og hvorfor på www.sthf.no/behandlinger/testing-etter-opphold-pa-sykehus-eller-helseinstitusjon-utenfor-norden

Fant du det du lette etter?