Immunologisk trombocytopeni (ITP) behandling - Skien

Kreft og blodsykdommer poliklinikk

Immunologisk trombocytopeni er små hudblødninger eller store blåmerker som oppstår uten noen kjent skade, som skyldes redusert mengde blodplater. Formålet med behandlingen er å øke trombocytt‐tallet så mye at eventuelle blødninger stanser eller forebygges.


Innledning

Denne tilstanden kaltes tidligere idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP). Forkortelsen ITP er beholdt selv om tilstanden har fått nytt navn.

Immunologisk trombocytopeni er den vanligste forklaringen på for lavt antall blodplater. Blodplatene, trombocyttene, har som viktigste oppgave å sørge for å danne en blodplateplugg som gjør at man slutter å blø ved en fersk karskade.


Symptomer

De fleste pasientene oppdages ved at de søker legehjelp på grunn av spontane hudblødninger, det vil si blåflekker i huden uten at det har vært noen skader. Særlig hos barn kan man legge merke til blåmerker som plutselig oppstår uten noen kjente skader. 

Blant kvinner kan en tilstand med lave blodplater for eksempel føre til langvarige eller uregelmessige menstruasjonsblødninger. 

I noen tilfeller mangler symptomer, og sykdommen oppdages tilfeldig i en blodprøve. Årsak

Årsaken til sykdommen er ikke kjent. Sykdommen er såkalt autoimmun ‐ det vil si at den syke har dannet antistoffer i dette tilfellet mot sine egne blodplater. Antistoffene binder seg til overflaten av blodplatene, og fører til at de ødelegges raskere enn normalt. Antistoffene fører også føre til nedsatt produksjon av blodplater i beinmargen. Summen av dette kan bli at antallet blodplater blir lavere enn det som er normalt.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Blodprøver er nødvendig for å stille diagnosen. Antallet blodplater skal normalt være i området 150‐450 x 109/L, ved denne sykdommen er tallet under 100 x 109/L. Det er også et krav til denne diagnosen at det ikke skal foreligge tegn til andre blodsykdommer unntatt eventuell jernmangel. I de fleste tilfeller kan diagnosen stilles på bakgrunn av disse undersøkelsene.

Sekundær trombocytopeni

Det finnes en rekke sykdommer som kan føre til blodplatemangel (sekundær trombocytopeni). Dersom det er mistanke om underliggende sykdom, er det nødvendig med mer omfattende utredning i sykehus. I slike tilfeller kan det bli tatt beinmargsprøve, og en rekke supplerende blodprøver. Dersom man finner en underliggende sykdom, er det ikke lenger primær immunologisk trombocytopeni som er diagnosen.

2. Under

Formålet med behandlingen er å øke trombocytt‐tallet så mye at eventuelle blødninger stanser eller forebygges. 

Vanligvis er det tilstrekkelig at nivået av blodplater er over 30‐50 for å unngå blødning. Eventuell behandling må vurderes ut fra pasientens alder og tilstandens alvorlighetsgrad. Nyoppståtte tilfeller uten alvorlige symptomer kan i de fleste tilfellene observeres uten behandling.

Immundempende behandling med kortisonpreparat

Hvis behandling er nødvendig på grunn av lavt blodplatetall og høy blødningsfare, er det oftest immundempende behandling med kortisonpreparat som velges først.

Fjerning av milt

Hos pasienter med kronisk forløp som ikke oppnå effekt med medisiner, er det aktuelt å fjerne milten, et inngrep som hjelper mange. I sjeldnere tilfeller kan det bli snakk om å gi ulike former for immunmodulerende behandling og benmargstimmulerende stoffer. Ved livstruende blødninger kan det være aktuelt med blodoverføring med tilførsel av blodplater.

Behandling voksne kronikere

Den kroniske formen hos voksne trenger i de fleste tilfeller ikke behandling. Det er sjelden at det forekommer blødninger dersom trombocyttallet er over 30. Dersom en ved gjentatte kontroller finner nivåer over 30‐50, er det ikke grunn til behandling. Men det er aktuelt å behandle dersom pasienten har blødningstegn eller vedkommende skal gjennomgåoperasjoner med fare for blødning. I slike tilfeller gis kortison eller immundempende midler, som hos de fleste øker blodplatetallet så lenge medisinen tas. Nå behandlingen avsluttes, faller vanligvis blodplatetallet til tidligere målt nivå igjen.

Langvarig behandling

Dersom blodplatetallet fortsetter å ligge under 30, kan det hos noen pasienter være nødvendig med langvarig behandling med medisiner.

3. Etter

Hos barn har sykdommen oftest et kortvarig og forbigående forløp. Hos voksne ser man oftere et kronisk forløp. Men begge forløpsformene finnes båe hos barn og voksne. Hos voksne øker dessuten hyppigheten med økende alder. 

Vaksine

Pasienter som får fjernet milten som er annenlinjebehandling ved ITP, som ikke har respons på immundempende midler, må vaksineres mot pneumokokk‐bakterien ca. hvert 5. år, og bør også vaksineres mot hemofilus influenza (Hibvaksine) og mot meningokokker. Infeksjonsforsvaret mot denne typen bakterier er svekket nå milten er fjernet. Ved feber er det viktig å raskt oppsøke lege fordi det ofte vil være aktuelt å behandle febersykdommer med antibotika.
Vær oppmerksom

Blødningene som kan oppstå kan være alvorlige. Det er viktig å unngå medisiner som øker blødningsfaren mens sykdommen pågår. Eksempler på dette er acetylsalisylsyre (globoid, albyl) og betennelsesdempende medisiner (eks.: naproxen, ibumetin). Også ved skader og ved operative inngrep, inkludert tannlegebesøk, skal man være oppmerksom på at blødningsfaren er økt.

Kontakt

Kreft og blodsykdommer poliklinikk
Oppmøte

Vi holder til i 1. etg. i bygg 53, Moflata, på sykehusområdet i Skien.

Telefon
Kreft og blodsykdommer poliklinikk: 35004845
Kl. 09.30-11.15 og kl. 12.30-14.00 alle hverdager
Postadresse

Seksjon poliklinikk kreft og blodsykdommer
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Bygg 53, Moflata, i Skien
Besøksadresse
Sykehuset Telemark, Ulefossvegen, Bygg 53, Moflata(Google maps)
3710 Skien

Buss til sykehuset i Skien

Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Ulefossvegen, midt mellom somatisk og psykiatrisk side ved sykehuset i Skien.

Telemarkekspressen mellom Seljord og Vestfold (Telemark Bilruter) stopper på to forskjellige holdeplasser inne på somatisk område i Skien.

Rjukanekspressen (Tinn Billag) stopper ved hovedekspedisjonen i Skien.

Pasientreiser og Helseekspressen

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Ring 915 05 515 for å bestille pasientreise eller få informasjon og veiledning.

Kontaktinformasjon til Pasientreisekontoret for Telemark og Vestfold på www.sthf.no/pasientreisekontoret

I Telemark er det tre Helseekspresser som trafikkerer strekningene Skien - Oslo og Kragerø - Oslo.

Se Helseekspressens rutetider på www.helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/planlegg-pasientreisen-din/helseekspressen

Les mer om pasientreiser og Helseekspressen på www.sthf.no/praktisk-informasjon/pasientreiser

Praktisk informasjon

- Kafé og kiosk i Skien - åpningstider

I Skien er det kafé og kiosk i vestibylen, inngang via hovedekspedisjonen.

Åpningstid

Mandag - fredag, alle hverdager: kl. 09.00 - 19.00
Helg:  kl. 10.00 - 19.00

- Kantine i bygg 54 i Skien - åpningstider

Her serveres varme og kalde retter. Kantinen har youghurtbar og rikholdig salatbar.

Åpningstid

Mandag - fredag, alle hverdager: kl. 08.00 -14.30

- Områdekart Skien - sør for Ulefossvegen

​Kartutsnittet er hentet fra google maps og påført byggnummer. Se også kart på google maps.

Områdekart for sykehusområdet i Skien, sør for Ulefossvegen

- Parkering i Skien og Porsgrunn

Sykehuset Telemark skal innføre ny parkeringsordning i Skien og Porsgrunn i begynnelsen av desember.
Det er derfor gratis parkering for pasienter og pårørende på disse stedene i november.

- Parkeringsområdet i Skien

​På sykehusområdet i Skien er det flere parkeringsområder.

Se oversikt over områdene på www.sthf.no/praktisk-informasjon/parkeringsomrader-i-skien

- Tilgang til internett - wifi

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Betaling av egenandel

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

  • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
  • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
  • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
  • yrkesskade
  • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Blomster og parfyme

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Guidetjeneste i Skien og Porsgunn

Guidene kan hjelpe deg med å finne fram i Skien og Porsgrunn.

Sykehuset har inngått en avtale om guidetjeneste med Telemark Røde Kors.

Guidene holder til i vestibylen ved hovedekspedisjonen alle hverdager fra kl. 09.00 til kl. 14.00.

Du kan henvende deg til guidene for å få hjelp til å finne fram i sykehuset slik at du kommer dit du skal. 

Guidene kan ha mye å gjøre, og de vil derfor ikke alltid være på plass.

Pasienter som har behov for ledsagere, kan ikke benytte guidene som erstatning for disse.

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Sykehusapoteket i Skien

​Sykehusapoteket i Skien holder til i underetg. i bygg 54.

Det er egne parkeringsplasser på utsiden.

Se nettsiden til sykehusapotekene: www.sykehusapotekene.no/steder/skien-sykehusapoteket

Sykehusprest

​Dersom du skulle trenge en samtalepartner mens du er innlagt på sykehuset, kan sykehuspresten, som har taushetsplikt, være en mulighet.

Les mer om sykehusprest på www.sthf.no/praktisk-informasjon/sykehusprest

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.