Helsenorge
(veneport, Hickman kateter, PiCC-line, midline, sentralt venekateter)

Kateterinnsetting

Mange pasienter har behov for langvarige intravenøse katetre for å få medisiner og/ eller ernæring. Disse legges inn av anestesilege på dagenhet.