HELSENORGE
(veneport, Hickman kateter, PiCC-line, midline, sentralt venekateter)

Kateterinnsetting

Mange pasienter har behov for langtids intravenøse katetre for å få medisiner og/eller ernæring. Disse legges som oftest inn av anestesilege, i en operasjonsavdeling.